Ilustračná foto - personál

Kliniky a oddelenia

II. chirurgická klinika

 • Pracovisko: Rastislavova 43
 • XIX. Pavilón (monoblok) - prízemie, 3.,6.,7. poschodie

055/615 2144

II. psychiatrická klinika

 • Pracovisko: Rastislavova 43
 • XVI. pavilón - oddelenie, VII. pavilón - ambulancie

055/615 2722

IV. interná klinika

 • Pracovisko: Rastislavova 43
 • VI. pavilón

055/615 2232

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

 • Pracovisko: Rastislavova 43
 • Pavilón XXVIII. - 1.posch., Pavilón XVIII.

055/615 2082

Klinika infektológie a cestovnej medicíny

 • Pracovisko: Rastislavova 43
 • Pavilón XVII.

055/615 2202

Klinika pneumológie a ftizeológie

 • Pracovisko: Rastislavova 43
 • XI. pavilón a XXVII. pavilón (Turgenevova)

055/615 2642

Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie

 • Pracovisko: Rastislavova 43
 • Pavilón XVIII. - 2. poschodie

055/615 2672

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

 • Pracovisko: Rastislavova 43
 • Pavilón V.

055/615 2812

Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie

 • Pracovisko: Rastislavova 43
 • VII. pavilón prízemie, I.poschodie VII. pavilón prízemie, I.poschodie

055/615 2392

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

 • Pracovisko: Rastislavova 43
 • Monoblok - prízemie, 4.posch, 5.posch, 7.posch

055/615 3202

Klinika úrazovej chirurgie

 • Pracovisko: Rastislavova 43
 • Monoblok - Urgentný príjem

055/615 2312

Neonatologické oddelenie

 • Pracovisko: Rastislavova 43
 • Monoblok

055/615 2416

Neurologické oddelenie

 • Pracovisko: Rastislavova 43
 • XVIII. pavilón - 3.,4. poschodie

055/ 615 2422

Očné oddelenie

 • Pracovisko: Rastislavova 43
 • IV. pavilón - 1. poschodie

055/615 2452

Oddelenie plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie

 • Pracovisko: Rastislavova 43
 • Pavilón IV. - prízemie

055/615 2622

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

 • Pracovisko: Rastislavova 43
 • Monoblok - Urgent - 3. poschodie

055/ 615 2002

Oddelenie rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód

 • Pracovisko: Rastislavova 43
 • Monoblok - 2. poschodie

CT 055/615 2761, MR kl.2802, USG kl. 2776

Urologické oddelenie

 • Pracovisko: Rastislavova 43
 • XIX. Pavilón - 1., 2., 3. poschodie

055/615 2852

Oddelenie patológie

 • Pracovisko: Rastislavova 43
 • VII. pavilón - 1. poschodie

055/615 2592

Krvná banka s imunohematologickým laboratóriom

 • Pracovisko: Rastislavova 43
 • Monoblok - prízemie

055/615 2303

Ústav patológie

 • Pracovisko: Rastislavova 43
 • VII. pavilón - 1. posch

055/615 2598

Združená tkanivová banka

 • Pracovisko: Rastislavova 43
 • Monoblok

055/234 3431

I. chirurgická klinika

 • Pracovisko: Tr. SNP 1
 • Monoblok - 14.,15. poschodie

055/640 3875

Gynekologicko-pôrodnícka klinika

 • Pracovisko: Tr. SNP 1
 • Monoblok - 16. a 17. posch.

055/640 3617

II. interná klinika

 • Pracovisko: Tr. SNP 1
 • Monoblok - 3.-4. poschodie

055/640 3414

I. interná klinika

 • Pracovisko: Tr. SNP 1
 • Monoblok - 3. poschodie

055/640 3515; 055/640 3516

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

 • Pracovisko: Tr. SNP 1
 • Monoblok - 2. poschodie

055/640 2818

I. psychiatrická klinika

 • Pracovisko: Tr. SNP 1
 • Monoblok - 2., 4., 5., 7. poschodie

055/640 2102

I. stomatologická klinika

 • Pracovisko: Tr. SNP 1
 • Monoblok - 9.poschodie, A sekcia

055/640 3948; 055/640 3907

Klinika dermatovenerológie

 • Pracovisko: Tr. SNP 1
 • Monoblok - 8. poschodie

055/640 3699

Klinika hematológie a onkohematológie

 • Pracovisko: Tr. SNP 1
 • Monoblok - 8. poschodie

055/640 4423

Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva

 • Pracovisko: Tr. SNP 1
 • Monoblok - 12. poschodie

055/640 3337

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

 • Pracovisko: Tr. SNP 1
 • Monoblok - 9. poschodie

055/640 3735

Klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód

 • Pracovisko: Tr. SNP 1
 • Monoblok - 2. poschodie

055/640 4211

Neurochirurgická klinika

 • Pracovisko: Tr. SNP 1
 • Monoblok - 13. poschodie

sekr. 055/640 3568, ambul. 055/640 3245

Neurologická klinika

 • Pracovisko: Tr. SNP 1
 • Monoblok - 6. posch.

055/640 3790

Očná klinika

 • Pracovisko: Tr. SNP 1
 • Monoblok - 10. posch., Poliklinika - 6. poschodie

055/640 3780

Urologická klinika

 • Pracovisko: Tr. SNP 1
 • Monoblok - 11. poschodie

055/ 640 3589

Neonatologické oddelenie

 • Pracovisko: Tr. SNP 1
 • Monoblok - 17. poschodie

055/640 3680

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

 • Pracovisko: Tr. SNP 1
 • Monoblok - 7. poschodie

055/640 3821

Oddelenie urgentného príjmu

 • Pracovisko: Tr. SNP 1
 • Monoblok - prízemie

055/640 3392

Transplantačné oddelenie

 • Pracovisko: Tr. SNP 1
 • Monoblok - 10. poschodie

055/640 3778

Oddelenie centrálnej sterilizácie a dezinfekcie

 • Pracovisko: Tr. SNP 1
 • Pracovisko Rastislavova 43

Oddelenie laboratórnej medicíny

 • Pracovisko: Tr. SNP 1
 • Rastislavova 43

055/640 3846