Ilustračná foto - personál

Zdravotnícky materiál – spotrebný

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
PO210302

Dátum vyhotovenia:
16.03.2021

Predmet:
Zdravotnícky materiál - spotrebný

Hodnota bez DPH:
2 918,34 €

Dodávateľ

Názov:
Hartmann-Rico spol. s r.o.

IČO:
31351361

Adresa:
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Martin Paulo

Funkcia:
výkonný riaditeľ