Ilustračná foto - personál

Zdravotnícky materiál – spotrebný

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
PO210025

Dátum vyhotovenia:
03.02.2021

Predmet:
Zdravotnícky materiál - spotrebný

Hodnota bez DPH:
8 566,22 €

Dodávateľ

Názov:
TIMED s.r.o.

IČO:
00602175

Adresa:
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Martin Paulo

Funkcia:
výkonný riaditeľ