Ilustračná foto - personál

Vykonanie hav. opravy-výmena ležatého rozvodu TUV v objekte 07-4 cca 25 bm-prasknutie jestvujúceho rozvodu TUV na viacerých miestach

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2300563

Dátum vyhotovenia:
27.03.2023

Predmet:
Vykonanie hav. opravy-výmena ležatého rozvodu TUV v objekte 07-4 cca 25 bm-prasknutie jestvujúceho rozvodu TUV na viacerých miestach

Hodnota bez DPH:
3 214,29 €

Dodávateľ

Názov:
„BOBOR“ – STAVEBNÁ, VÝROBNÁ INŹINIERSKA A OBCHODNÁ ĆINNOSŤ, s.r.o.

IČO:
36 191 345

Adresa:
Čárskeho 7
040 01 Košice

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH

Funkcia:
riaditeľ UNLP Košice