Ilustračná foto - personál

Recertifikačný audit podľa normy ISO 9001 vrátane vydania certifikátov v slov. a ang. jzayku-ukončenie platnosti certifikátu

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2300442

Dátum vyhotovenia:
02.03.2023

Predmet:
Recertifikačný audit podľa normy ISO 9001 vrátane vydania certifikátov v slov. a ang. jzayku-ukončenie platnosti certifikátu

Hodnota bez DPH:
6 200,00 €

Dodávateľ

Názov:
SGS Slovakia spol. s.r.o.

IČO:
31350810

Adresa:
Kysucká 14
040 01 Košice

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH

Funkcia:
riaditeľ UNLP Košice