Ilustračná foto - personál

Prístup STN online

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2200094

Dátum vyhotovenia:
13.01.2022

Predmet:
Prístup STN online

Hodnota bez DPH:
168,00 €

Dodávateľ

Názov:
Slovenský elektrotech. zväz – Komora elektrotech. Slovenska

IČO:
30778603

Adresa:
Radlinského 28
811 07 Bratislava

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr.Ján Slávik,MBA

Funkcia:
generálny riaditeľ