Ilustračná foto - personál

prístup k STN ONLINE

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
NZ2200018

Číslo zmluvy:
ON2200094

Dátum vyhotovenia:
18.01.2022

Predmet:
prístup k STN ONLINE

Hodnota bez DPH:
168,00 €

Dodávateľ

Názov:
Slovenský elektrotech. zväz – Komora elektrotech. Slovenska

IČO:
30778603

Adresa:
Radlinského 28
811 07 Bratislava