Ilustračná foto - personál

Oprava prevodovky

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2200856

Dátum vyhotovenia:
28.03.2022

Predmet:
oprava prevodovky

Hodnota bez DPH:
81,00 €

Dodávateľ

Názov:
VILLA PRO s.r.o.

IČO:
31682731

Adresa:
Chrapčiakova 1
052 01 Spišská Nová Ves

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr.Ján Slávik,MBA

Funkcia:
generálny riaditeľ