Ilustračná foto - personál

Norma STN EN 62353

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS210857

Dátum vyhotovenia:
30.09.2021

Predmet:
Norma STN EN 62353

Hodnota bez DPH:
31,72 €

Dodávateľ

Názov:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

IČO:
30810710

Adresa:
Štefanovičova 3
81005 Bratislava

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ján Slávik, MBA

Funkcia:
generálny riaditeľ