Ilustračná foto - personál

Neutrálne elektródy E7509 5 ks

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTN220830

Dátum vyhotovenia:
29.09.2022

Predmet:
Neutrálne elektródy E7509 5 ks

Hodnota bez DPH:
1 161,50 €

Dodávateľ

Názov:
TIMED s.r.o.

IČO:
00602175

Adresa:
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ľuboslav Beňa

Funkcia:
riaditeľ