Ilustračná foto - personál

meranie škodlivín na pracoviskách UNLP

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
NZ2200053

Číslo zmluvy:
ON2200296

Dátum vyhotovenia:
09.02.2022

Predmet:
meranie škodlivín na pracoviskách UNLP

Hodnota bez DPH:
916,20 €

Dodávateľ

Názov:
Regionálny úrad verejného

IČO:
00606723

Adresa:
Ipeľská 1
040 11 Košice