Ilustračná foto - personál

Kvapalný medicinálny kyslík/CONOXIA

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2200947

Dátum vyhotovenia:
12.04.2022

Predmet:
Kvapalný medicinálny kyslík/CONOXIA

Hodnota bez DPH:
9 450,00 €

Dodávateľ

Názov:
LINDE GAS k.s.

IČO:
31373861

Adresa:
Tuhovská 3
831 02 Bratislava

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ján Slávik, MBA

Funkcia:
generálny riaditeľ UNLP Košice