Ilustračná foto - personál

Gumolit,sokel,lepidlo… výmena

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2103309

Dátum vyhotovenia:
15.12.2021

Predmet:
Gumolit,sokel,lepidlo... výmena

Hodnota bez DPH:
340,96 €

Dodávateľ

Názov:
EK PLAST s.r.o.

IČO:
36187402

Adresa:
Palackého 21
040 01 Košice

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ján Slávik, MBA

Funkcia:
Generálny riaditeľ