Ilustračná foto - personál

Chlorňan sodný 50L/63 Kg-nachlórovanie odpad.vody na prac.RA43

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2103131

Dátum vyhotovenia:
24.11.2021

Predmet:
Chlorňan sodný 50L/63 Kg-nachlórovanie odpad.vody na prac.RA43

Hodnota bez DPH:
113,40 €

Dodávateľ

Názov:
AGRO-DEZ,Ing.Jaroslav Baran

IČO:
40160122

Adresa:
Perin 282
044 74 Perín

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ján Slávik, MBA

Funkcia:
Generálny riaditeľ