Ilustračná foto - personál

Bottle kit

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTN210642

Dátum vyhotovenia:
22.07.2021

Predmet:
Bottle kit

Hodnota bez DPH:
104,50 €

Dodávateľ

Názov:
Beckman Coulter SR s.r.o.

IČO:
35683546

Adresa:
Digital park II
851 01 Bratislava

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.

Funkcia:
výkonný riaditeľ pre LPS