Ilustračná foto - personál

Pohotovosť

Ak potrebujete urgentné ošetrenie, môžete sa v závislosti od typu pomoci obrátiť na dve pracoviská UNLP. Jedno sa nachádza na Rastislavovej 43, druhé na Tr.SNP 1.

Ústavná pohotovostná služba funguje nonstop. ĎAKUJEME, že ju využívate len v nevyhnutných prípadoch.

Poplatok 10 € za každú návštevu pohotovosti, ak nie je poistenec oslobodený od povinnosti úhrady.

Poplatok 2 € za každú návštevu pohotovosti, ak bol poistenec k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby.

Od povinnosti úhrady 10 € poplatku za návštevu Ústavnej pohotovostnej služby je oslobodený poistenec:
– pri návšteve pohotovosti v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku (to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom ako bolo doporučené lekárom),
– pri návšteve pohotovosti, ak poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny,
– pri návšteve pohotovosti, ak následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,
– pri návšteve pohotovosti samoplatcu, ktorý nie je zdravotne poistený a hradí si poskytnutie zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu,
– pri návšteve pohotovosti, ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgán sociálno- právnej ochrany detí a sociálnej kurately,
– nositeľ ocenenia najmenej zlatej Jánskeho plakety,
– ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s tehotenstvom.

VO VŠETKÝCH AREÁLOCH UNLP KOŠICE PLATÍ PRÍSNY ZÁKAZ FAJČENIA!