Ilustračná foto - personál

Dotazník spokojnosti

V živote každého človeka je pobyt v nemocnici mimoriadnou udalosťou. Preto snahou nášho zdravotníckeho zariadenia je neustále zvyšovanie úrovne poskytovania zdravotníckych i nezdravotníckych služieb a zlepšovanie podmienok pobytu pacientov na všetkých oddeleniach našej nemocnice.
Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti je zvýšenie kvality zdravia pacienta po všetkých stránkach: fyzickej, psychickej aj sociálnej. Kvalitu úrovne zdravia neovplyvňujú iba lekári a sestry, ale aj procesy zdravotníckeho zariadenia.
Na to, aby sme stále zlepšovali kvalitu poskytovanej zdravotníckej a ošetrovateľskej starostlivosti potrebujeme spätnú väzbu, postrehy a podnety Vás, našich pacientov. Manažmentom našich kliník a oddelení záleží na tom, aby sa pacient cítil komfortne a bola mu poskytnutá profesionálna zdravotná starostlivosť.
Spokojnosť s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici môžete vyjadriť vyplnením anonymného dotazníka spokojnosti.

Pacient má možnosť:

– vyžiadať si dotazník na našom oddelení alebo ambulancii a po vyplnení ho vhodiť do uzamknutých schránok na to určených;
– vytlačiť si dotazník v PDF formáte, vypísať a poslať poštou na Odbor ošetrovateľskej starostlivosti, ktorý dotazníky vyhodnocuje.

Vyhodnocujeme tri druhy dotazníkov:

Dotazník pre pacientov na lôžkových oddeleniach (PDF, 151 KB)

Dotazník pre pacientov na ambulanciách (PDF, 148 KB)

Dotazník pre neonatologické oddelenia (PDF, 144 KB)

V závere dotazníku má pacient priestor na doplnenie vlastných návrhov a pripomienok.

 

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, Vaše pripomienky a návrhy

Odbor ošetrovateľskej starostlivosti

Kontakt: 055/ 615 3055 alebo 3062