Ilustračná foto - personál

Združená tkanivová banka

V súčasnosti je pracovisko rozsahom svojich činností v oblasti tkanivového bankovníctva a prípravy buniek pre transplantačné účely na Slovensku jedinečné, no svoju činnosť koordinuje s pracoviskami obdobného zamerania po celom Slovensku. Cieľom je pokryť potrebu tkanivových transplantátov a unikátnych výkonov pre všetky klinické pracoviská na Slovensku a realizovať výskumnú činnosť v odbore.

V roku 2012 boli do činnosti uvedené moderné laboratóriá pre prípravu tkanivových transplantátov a laboratóriá pre prípravu bunkových transplantátov s komplexnou infraštruktúrou. Pracovisko spĺňa požiadavky na tento druh činnosti podľa zásad GoodLaboratoryPractice platných pre prípravu tkanivových a bunkových prípravkov určených na klinickú aplikáciu, podľa schválených štandardných pracovných postupov podľa normy ISO 9001, čím sa zaradilo medzi špičkové pracoviská svojho druhu. Hlavnými oblasťami spolupráce s inými klinickými pracoviskami sú ortopédia, úrazová chirurgia, cievna a srdcová chirurgia, hematológia, gynekológia, andrológia a urológia. Pre tieto medicínske odbory boli v rámci realizácie projektu z Operačného programu – Zdravotníctvo vytvorené aj ambulancie, ktoré fungujú v úzkej nadväznosti na svoje klinické pracoviská a spolupracujú aj s laboratórnou časťou Združenej tkanivovej banky.

Katalóg produktov (PDF, 726 KB)

Cenník výkonov Združenej tkanivovej banky (PDF, 277 KB)

Žiadanka o vyšetrenie pacienta v laboratóriu pre diagnostiku inferitility (PDF, 384 KB)