Ilustračná foto - personál

Oddelenie centrálnej sterilizácie a dezinfekcie

Oddelenie centrálnej sterilizácie a dezinfekcie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice je centralizované pracovisko, ktoré je samostatným odborom liečebno-preventívnej starostlivosti ako súčasť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek nemocncie. Zabezpečuje dekontamináciu a sterilizáciu potrebného zdravotníckeho materiálu, nástrojov, prístrojov a zdravotníckych pomôcok pre ich ďalšie použitie. Poskytuje tiež výmenu chirurgického inštrumentária, v prípade jeho poškodenia ho nahradí novým. V rámci dezinsekcie a deratizácie vykonáva opatrenia na zabránenie rozmnožovania a šírenia škodlivých a ľudské zdravie ohrozujúcich článkonožcov a hlodavcov.