Ilustračná foto - personál

Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie

ilustračná foto - tlak

Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie poskytuje špecializovanú liečebnú starostlivosť pri ohrození alebo poškodení zdravia z práce, ako aj pri otravách tak priemyselného ako aj iného pôvodu. Klinická toxikológia sa zaoberá diagnostikou, liečbou, prevenciou a posudzovaním intoxikácií, ako aj ich následkami.

Klinika disponuje 20 lôžkami pre spádovú oblasť celého Východslovenského regiónu.