Ilustračná foto - personál

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

klinika orl, operácia, zákrok

Medzi najčastejšie výkony na klinike patria tonsilektómia, funkčná endoskopická chirurgia prínosových dutín, tympanoplastické operácie a kochleárna implantácia. Využívame aj translabyrintný prístup na PC uhol v liečbe vestibulárneho schwanómu.