Ilustračná foto - personál

Klinika infektológie a cestovnej medicíny

Ilustračná foto - infekčné

Okrem komplexnej ambulantnej a lôžkovej starostlivosti poskytovanej pacientom so širokou škálou infekčných ochorení pôsobia na klinike aj tri špecializované centrá:

  • Centrum pre liečbu chronických vírusových hepatitíd zamerané predovšetkým na liečbu chronických vírusových hepatitíd B a C,
  • Centrum pre dispenzarizáciu a liečbu HIV pozitívnych osôb, ktoré zabezpečuje dispenzarizáciu a špecializovanú liečbu HIV pozitívnych pacientov,
  • Centrum pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu poskytujúce služby cestovateľom ako aj cudzincom v zmysle prevencie a liečby importovaných nákaz.

Súčasťou Kliniky infektológie a cestovnej medicíny je aj jednotka intenzívnej starostlivosti s dvoma lôžkami a izolačná jednotka úrovne BSL 3 s možnosťou izolácie dvoch pacientov s vysoko nebezpečnou nákazou.