Ilustračná foto - personál

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

kfblr

Personál

Vedenie kliniky

doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., mim. prof.

Prednosta

MUDr. Morochovičová

MUDr. Ildikó Morochovičová, zdravotnícky manažér

Zástupca prednostu

MUDr. Anna Kubincová, PhD.

Zástupca prednostu pre školstvo

PhDr. Martina Komarovská, zdravotnícky manažér

Vedúci fyzioterapeut

Mgr. Monika Kummerová, zdravotnícky manažér

Vedúca sestra

Administratíva

Jana Pastyrčák

Zdravotnícky sekretariát

Darina Mergleská

Školský sekretariát

Lekári

doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., prednosta t.č: 055/615 2080
MUDr. Ildikó Morochovičová, zástupca prednostu – primár t.č 055/615 2081
MUDr. Zuzana Jožefiová, t.č. 055/615 2117
MUDr. Adriana Filková, t.č. 055/615 2117
MUDr. Anna Patakyová, t.č. 055/615 2117
MUDr. Beáta Bekečová, t.č. 055/615 2117
MUDr.Anna Kubincová t.č. 055/615 2102
MUDr. Simona Vajdová t.č. 055/615 2084
MUDr. Ema Mária Bodnárová t.č. 055/615 2084
MUDr. Ivica Semenčíková t.č. 055/615 2084
MUDr. Lucia Lacková t.č. 055/615 2084
MUDr. Anna Lakatošová