Ilustračná foto - personál

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

kfblr

Ambulancie

Všetky naše ambulancie sú zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu porúch pohybového systému (chrbtice, kĺbov a svalov končatín) rôznej príčiny,  stavov po úrazoch a  neurologických ochorení pacientov, liečbu detí predškolského a školského veku, dorastu a adolescentov. V liečbe sa využívajú elektroliečebné, teploliečebné, svetloliečebné procedúry, hydrokinezioterapia, a v neposlednom rade metódy  liečebnej telesnej výchovy.  Liečba je zostavovaná individuálne podľa potrieb pacienta. Ambulancie sa venujú aj liečbe lymfedému rôznej príčiny ako aj na prevenciu jeho vzniku, edukáciu pacientov vrátane inštruktáže na kompresívnu liečbu pomocou bandážovania, event. iných pomôcok, následne s náväznosťou na podávanie manuálnej a prístrojovej lymfodrenáže  a špeciálnu pohybovú liečbu.  V prípade nedostatočného efektu ambulantnej liečby sú pacienti odporúčaní na pobyt na lôžkovom oddelení.

V liečbe pacientov sa využívajú najmodernejšie metódy liečebnej telesnej výchovy, SM systém, dynamickú neuromuskulárnu stabilizáciu podľa Kolářa, školu chrbta zameranú na správnu pohybovú životosprávu a ergonomiku pracovných činností, cvičenie vestibulárneho aparátu pri poruchách rovnováhy, cvičenia na liečbu inkontinencie, proprioceptívne neuromuskulárne techniky na zlepšenie koordinácie a stability, orofaciálnu stimulácia pri poruchách reči a hltania. Klinika FBLR poskytuje aj rad platených služieb, medzi ktoré patria: kineziotejping chrbtice a končatín, individuálne McKenzieho cvičenie, individuálne cvičenie SM-systém, plynové injekcie, podávanie rázovej vlny a HIL- lasera. Realizáciu predpísaných procedúr  vykonávajú pracovníci pracoviska v priestoroch prízemia XXVIII. pavilónu v čase  7.30  – 15.30 hod.

Ambulancia č.1

Ambulancia č.2

Ambulancia č.3