Ilustračná foto - personál

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

kfblr

Úlohou pracoviska rehabilitácie je uplatňovanie preventívnych, diagnostických a liečebných opatrení. Komplexná rehabilitácia je vzájomne previazaný, koordinovaný a cielený proces, ktorého náplňou je čo najviac minimalizovať priame a nepriame dôsledky trvalého alebo dlhodobého zdravotného postihnutia jedinca. Tým prispievame k jeho prinavráteniu do plnohodnotného života.

Klinika poskytuje modernú fyziatricko-rehabilitačnú starostlivosť predovšetkým pacientom s vertebrogénnymi ochoreniami, degeneratívnymi chorobami kostí a kĺbov, reumatickými ochoreniami, s poruchami centrálneho a periférneho nervového systému, po neurochirurgických zákrokoch hlavy a chrbtice, po kardiochirurgických operáciách, poúrazové stavy, po amputáciách na horných a dolných končatinách, po náhradách bedrového a kolenného kĺbu, pacientom s pľúcnymi chorobami, po plastických operáciách a hrudných operáciách, pacientom s inkontinenciou.
Pracovisko disponuje školeným odborným personálom- lekármi, fyzioterapetmi, sestrami, masérmi a inými zdravotníckymi pracovníkmi. Ponúkame širokú škálu fyziatricko- rehabilitačných postupov – všetky postupy myoskeletálnej medicíny, elektroliečba, teploliečba, svetloliečba, hydrokinezioterapia, pohybová liečba, liečebné masáže- klasické, reflexné, manuálnu aj prístrojovú lymfodrenáž, laseroterapia, rázová vlna.

Klinika FBLR využíva v liečbe pacientov najmodernejšie metódy liečebnej telesnej výchovy, reflexné cvičenie podľa Vojtu, NDT Bobath, metódu p.Kabata, SM systém, dynamickú neuromuskulárnu stabilizáciu podľa Kolářa, školu chrbta zameranú na správnu pohybovú životosprávu a ergonomiku pracovných činností, cvičenie vestibulárneho aparátu pri poruchách rovnováhy, cvičenia na liečbu inkontinencie, proprioceptívne neuromuskulárne techniky na zlepšenie koordinácie a stability, orofaciálnu stimulácia pri poruchách reči a hltania. Klinika FBLR poskytuje aj rad platených služieb, medzi ktoré patria: kineziotejping chrbtice a končatín, individuálne McKenzieho cvičenie, individuálne cvičenie SM-systém, plynové, cvičenia na liečbu inkontinencie, rázová vlna, HIL- vysoko intenzívny laser.

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UNLP Košice má tri časti:

lôžková časť – s 30 lôžkami na l. poschodí. Všetky izby poskytujú pacientom vyšší štandard /samostatné soc. zariadenie, balkón, trezor/. Oddelenie disponuje dvoma novozrekonštruovanými nadštandardnými izbami s polohovateľnou posteľou. Procedúry pre hospitalizovaných pacientov je priamo na lôžkovej časti. V oblasti ošetrovateľstva ponúkame kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť vykonávanú metódou ošetrovateľského procesu.

Izba - vybavenie - klinika fyziatrie
Kúpelňa Klinika fyziatrie

– ambulantná časť – poskytuje služby všetkým ambulantným pacientom. Vstupné vyšetrenia pacientov zabezpečujú odborné ambulancie pracoviska, ktoré indikujú postup rehabilitačnej starostlivosti na základe diagnostiky pacienta.

Ambulancia na klinike fyziatrie

Ambulancie sú umiestnené na prízemí a prvom poschodí XXVIII. pavilónu – Pavilónu zdravia. Pacienti na vyšetrenie sa objednávajú na vyšetrenie osobne alebo na t.č. 055/615 2089 na základe odporúčania všeobecného lekára alebo špecialistu. Je žiadúce ku vyšetreniu priniesť výsledky absolvovaných odborných vyšetrení (neurológa, ortopéda, reumatológa, eventuálne iných špecialistov) a RDG, CT alebo MRI nálezy.