Ilustračná foto - personál

IV. interná klinika

Ilustračná fotka - IV. interná klinika

Medzi najčastejšie výkony na klinike patrí hospitalizácia na internistickom lôžku a na lôžku JIS a intenzívnej koronárnej starostlivosti.  Naši lekári vykonávajú interné ambulantné vyšetrenie, špecializované vyšetrenia celého spektra internistických špecializácií, EKG, USG vyšetrenia. Pacientom je k dispozícii aj reumatologická, hematologická a imunologická liečba.