Ilustračná foto - personál

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

gynpor odd

Za posledné 4 roky stúpol počet pôrodov na našom pracovisku o 40 percent.

Medzi najčastejšie výkony na pracovisku patria pôrod, cisársky rez, kyretáž na histológiu, hysterektómia a laparoskopia.

Na oddelení sa nachádza 60 lôžok, z toho 4 sú nadštandardné (cena 24€/noc).

Cenník výkonov, nadštandardné služby a izby
Pobyt na nadštandardnej izbe 24 €/noc
Nadštandardná izba na pôrodnej sále 20 €
Laparoskopická sterilizácia 480 €
Sterilizácia pri cisárskom reze 100 €
Umelé prerušenie tehotnosti 248 €

O ostatných platbách je možné sa informovať na sekretariáte Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia: 055/615 3202