Ilustračná foto - personál

Objednávky

Objednávky

Filter
Číslo Predmet
popis plnenia
Hodnota
(bez DPH)
Dátum
vyhotovenia/doručenia
Dodávateľ
(zmluvný partner)
ON2300211 Vypracovanie PD v stupni real.projektu pre stavbu:"Rekonštrukcia kyslíkovej stanice v areáli UNLP, Tr.SNP1 a RA43 31 800,00 € 30.01.2023 DOMINO INVEST s.r.o.
ON2300199 Vypracovanie stat. posudku na stavbu: RONDEL-parkovisko UNLP KE, Tr.SNP1 v rozsahu: Statický posudok stavby, Návrh opatrení pre opätovné užívanie stavby/1xelektronicky,6xtlačená forma 3 300,00 € 30.01.2023 QUANTUM CONSULTING s.r.o.
ON2300202 Nástenné hodiny TechnoLine-strieborná 46,50 € 30.01.2023 ELEKTROSPED a.s.
ON2202976 Preprava a úprava zosnulých po odbere orgánov, objednávka na rok 2023-súčasť transplantačného programu 6 000,00 € 29.01.2023 AVE+ s.r.o.
ON2300186 Elektromateriál-montáž PC siete 90,28 € 27.01.2023 JUMI s.r.o. Košice
ON2300198 Zvýšenie úložnej kapacity elektronickej schránky na 1rok 10 KB 100,00 € 27.01.2023 Národná agentúra pre sieť. a elektr. služby
ON2300187 Overenie váh a závaží pre Odd. strav., prac. Tr.SNP 1,04011 Košice 430,00 € 27.01.2023 Slovenská legálna metrológia
ON2300188 Oprava a nastavenie mechanických váh - pre Odd. strav., prac. Tr.SNP1,04011 Košice 775,00 € 27.01.2023 SOMVA, Lengyel Igor
ON2300189 Vyčistenie, oprava a výmena deravých častí žľabu IV. Pavilón-pretekanie dažďovej vody do priestorov očnej kliniky 5 429,25 € 27.01.2023 KAMAR s.r.o.
ON2300190 Vykonanie odborných prehliadok a skúšok na EPS v UNLP Košice-prac.Tr.SNP1 a RA43-pravidelná ročná prehliadka 4 986,00 € 27.01.2023 BVT systems s.r.o.
ON2300197 Vyrovnanie zeminy pred budovou kotolne RA43-prepadnutie zeminy 420,00 € 27.01.2023 TERRASTAV BH s.r.o.
ON2300201 Zabezpečenie účasti na odb.webinári "Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou" pre JUDr.Veroniku Ujházy, vúd.Právneho odboru,T:1.2.2023 119,00 € 27.01.2023 Komora pre medicínske právo-MEDIUS
ON2300200 Preprava kontajnéra s plochou 2600x2400 z MI - do KE,prac. Tr.SNP1, UNLP KE,areál UNLP-Ipeľská- MVSRHeringeš 310,00 € 27.01.2023 MCD STOL STAV s.r.o.
ON2300180 Kuchynský riad-pre ref.stravovania,prac.Tr.SNP1 224,81 € 26.01.2023 CORA GASTRO s.r.o.
ON2300185 Realizácia stav.prác: Protipožiarne utesnenie/upchávka prestupu potrubia-pasívna požiarna ochrana-III.pav.,RA43 250,00 € 26.01.2023 PATU s.r.o.