COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je piatok 7. mája 2021. Sviatok má Monika zajtra má sviatok Ingrida .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Nemocnica arrow Pracoviská arrow Kliniky arrow I. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1
I. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1 Formátovať pre tlač

14 september 2006    

I. psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ sa špecializuje na liečbu schizofrénnych, afektívnych, úzkostných porúch a porúch osobností, pričom poskytuje vysoko kvalifikované konzultácie v diagnostike a liečebnej starostlivosti aj iným regiónom. Okrem lôžkovej časti ponúka pracovisko zdravotnú starostlivosť aj v Dennom psychiatrickom stacionári a vo viacerých špecializovaných ambulanciách. I. psychiatrická klinika je spoločným pracoviskom UNLP a UPJŠ LF - informácie súvisiace s pedagogickou a vedecko-výskumnou činnosťou: https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/I-psychiatria/

AKTUÁLNE:

V súčasnej pandemickej situácii ponúka pracovisko naďalej plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov so širokým spektrom ťažkostí, a to tak vo forme hospitalizácie, pobytu v dennom stacionári, ako aj vo forme ambulantnej starostlivosti. Ponúkame vysokokvalifikovanú a časovo dostupnú ambulantnú liečbu pre dospelých, adolescentných aj detských pacientov, vrátane psychologických ambulancií pre dospelých i deti. Pracovisko prevádzkuje aj Linku nádeje, poskytujúcu psychiatrickú prvú pomoc po telefóne.

Dôležité telefonické kontakty:

príjmová a konziliárna ambulancia:  055/640 4656
ústavná pohotovostná služba:          055/640 4433
psychiatrické ambulancie dospelí:    055/640 2706, 2458, 4489
psychiatrické ambulancie deti:          055/640 2257, 3706
psychologická ambulancia dospelí:  055/640 3806
psychologická ambulancia deti:        055/640 2258
denný psychiatrický stacionár:          055/640 2969
Linka nádeje:                                     055/644 1155

VEDENIE PRACOVISKA: 

Image

Prednosta
: MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA
jozef.dragasek@unlp.sk, 055/640 2102, 3083

Image

Zástupca prednostu:
MUDr. Judita Sokoliová
judita.sokoliova@unlp.sk, 055/640 2102, 4255

Image

Vedúca sestra: PhDr. Katarína Samecová, zdravotnícky manažér
katarina.samecova@unlp.sk, 055/640 2728

KONTAKT:

 055 / 640 2102

      psychiatria.snp@unlp.sk

OSTATNÉ KONTAKTY:
tel.: 055/640 + klapka

4A akútne oddelenie muži - kl. 4333
4B akútne oddelenie ženy - kl. 4655
5A otvorené oddelenie  - kl. 4533
7A uzatvorené oddelenie - kl. 3643

vedúci lekár 4A odd. - MUDr. Milan Matejčík, milan.matejcik@unlp.sk, kl. 4439
vedúci lekár 4B odd. - MUDr. Bibiána Kalináčová, bibiana.kalinacova@unlp.sk, kl. 3713, 4654
vedúci lekár 5A odd. - MUDr. Peter Mirossay, peter.mirossay@unlp.sk, kl. 4650
vedúci lekár 7A odd. - MUDr. Miriam Kafková, miriam.kafkova@unlp.sk, kl. 4661
ordinár pre stacionár a ambulantný úsek - MUDr. Andrej Figula, kl. 2969, kl. 4489
zástupca prednostu pre školstvo - PhDr. Martina Chylová, PhD., martina.chylova@upjs.sk, kl. 2590
zdravotnícky sekretariát – Anna Ruščáková, anna.ruscakova@unlp.sk, kl. 2102
dokumentátorka - Ľubica Molnárová, lubica.molnarova@unlp.sk, kl.2102

Psychiatrická ambulancia pre dospelých I, sestra - kl. 2706, lekár - kl. 2458
Psychiatrická ambulancia pre dospelých II, sestra - kl. 2706, lekár - kl. 4489
Príjmová a konziliárna ambulancia - kl. 4656
Špecializovaná psychiatrická ambulancia - kl. 2102
Pedopsychiatrická ambulancia I - kl. 2257
Pedopsychiatrická ambulancia II - kl. 3706
Sexuologická ambulancia - kl. 3706
Psychologická ambulancia pre dospelých - kl. 3806
Psychologická ambulancia pre deti - kl. 2258
Psychiatrický stacionár - kl. 2969

F O T O G A L É R I A :

Image

Image

Image

Image

Image

Zoznam lekárov, psychológov, liečebných a špeciálnych pedagógov:

MUDr. Jana Bamhorová,  kl. 2296
MUDr. Belej Lošonciová,  kl. 4654
MUDr. Katarína Dubielová,  kl. 4654
MUDr. Ján Fidmik,  kl. 4439
MUDr. Andrej Figula,  kl. 2969
MUDr. Miriam Kafková,  kl. 4661
MUDr. Bibiana Kalináčová,  kl. 3713
MUDr. Dominika Kanatas,  kl. 4650
MUDr. Marek Kočan,  kl. 4654
MUDr. Simona Líšková,  kl. 4650
MUDr. Ildikó Lukacsová,  kl. 4661
MUDr. Milan Matejčík,  kl. 4439
MUDr. Peter Mirossay,  kl. 4650
MUDr. Anna Molnárová,  kl. 4656
MUDr.. Mirela Pustová,  kl. 4661
MUDr. Martina Šestáková,  kl. 4661
MUDr. Zuzana Zimmermannová,  kl. 4439
MUDr. Katarína Ackermanová,  kl. 3706
MUDr. Teodózia Olšanská,  kl. 2458
MUDr. Terézia Rosenbergerová,  kl. 2257

Psychológovia:
Mgr. Ivana Hlaváčková,  kl.4 536
PhDr. Ľudovít Beleš,  kl.4 538
Mgr. Miriama Bírešová,  kl. 4661
Mgr. Zuzana Hermanová,  kl. 4536
PhDr. Katarína Janeczková kl. 3806, 4536
Mgr. Katarína Kubáková,  kl. 4536
PhDr. Igor Lukáč,  kl.4 661
Mgr. Miroslava Sováková,  kl. 3806, 4536
Mgr. Patrícia Vesel Ganoczyová,  kl. 2258

Liečební a špeciálni pedagógovia:
Mgr. Andrea Orosová PhD.,  kl. 4652
Mgr. Marta Sabolová,  kl. 2969

Asistenti a odborní asistenti LF UPJŠ:
MUDr. Dominika Jarčušková,PhD. kl. 4434
MUDr. Zuzana Vančová, PhD., kl. 4434
Mgr. Kristína Kažimírová,  kl. 2590

S klinikou spolupracuje občianske združenie,  prostredníctvom ktorého môžete prispieť
na skvalitnenie činnosti pracoviska:

ZDRUŽENIE PROFESORA MATULAYA
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37903136   
Adresa: I. psychiatrická klinika UNLP a UPJŠ LF,  Tr. SNP 1, Košice, 04011
Bankové spojenie: SK58 7500 0000 0040 0014 3202 

Pridal: Ing. Štefan Uhrín    
Naposledy zmenené ( 20 apríl 2021 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001