COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je piatok 7. mája 2021. Sviatok má Monika zajtra má sviatok Ingrida .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Nemocnica arrow Pracoviská arrow Kliniky arrow KLINIKA HEMATOLÓGIE A ONKOHEMATOLÓGIE, pracovisko Trieda SNP 1
KLINIKA HEMATOLÓGIE A ONKOHEMATOLÓGIE, pracovisko Trieda SNP 1 Formátovať pre tlač

18 september 2006    

                               
Klinika hematológie a onkohematológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ vznikla 1. septembra 1989 ako Oddelenie klinickej hematológie  spolu s hematologickým laboratóriom, od roku 1996 je klinikou so súčasným názvom.

Klinika hematológie a onkohematológie zabezpečuje na 24 lôžkach a v ambulanciách kompletnú diagnostiku a liečbu primárnych ochorení krvotvorby pre celý východoslovenský región.  V prevažnej miere ide o hematologické malignity –   Hodgkinske a Non Hodgkinove lymfómy, akútne a chronické leukémie, chronické myeloproliferatívne ochorenia a myelodysplázie a len malú časť tvoria neonkologické ochorenia - útlmy krvotvorby, autoimúnne ochorenia a poruchy zrážania krvi. Pracovisko zabezpečuje v spolupráci s inými, prevažne akreditovanými laboratórnymi pracoviskami  kompletnú diagnostiku: morfologické a cytochemické vyšetrenia kostnej drene, imunofenotypizáciu prietokovou cytometriou z kostnej drene, periférnej krvi a likvoru, histologické vyšetrenie kostnej drene a lymfatických uzlín, cytogenetické vyšetrenie včítane molekulových vyšetrení, kultivácie kmeňovej bunky a stanovenie hemopoetických prekurzorov. Zároveň poskytuje lôžkovú aj ambulantnú chemoterapiu, hemoterapiu, imunosupresívnu vysokodávkovanú imunoterapiu, liečbu monoklónovými protilátkami, ako aj starostlivosť o chorých  s poruchami zrážania krvi (trombofilné stavy, hemofílie) a iné nové, moderné spôsoby liečby. 

Od roku 1997 je Klinika hematológie a onkohematológie Centrom pre autológne transplantácie krvotvorných buniek – do konca roku 2012 na tomto pracovisku zrealizovali 250 autológnych transplantácii krvotvorných buniek u onkohematologických ochorení a ako prví na Slovensku aj pri neurologickom autoimúnnom ochorení sclerosis multiplex. Ako prví na Slovensku pracovníci tejto kliniky zaviedli čistenie autológneho štepu in vivo pomocou monoklónovej protilátky anti CD20 u malígnych lymfómov a v spolupráci so Združenou tkanivovou bankou Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice zaviedli čistenie autológnych štepov kmeňových buniek in vitro technikou pozitívnej selekcie. V roku 2006 bolo Transplantačné centrum Kliniky hematológie a onkohematológie prijaté  do Európskeho transplantačného registra pod evidenčným číslom CIC 984.

Klinika hematológie a onkohematológie  je zapojená do viacerých medzinárodných štúdií pre liečbu hematologických malignít a do viacerých medzinárodných projektov vrámci vedecko-výskumnej činnosti. Jej pracovníci okrem liečebno–preventívnej a vedecko-výskumnej činnosti na lôžku a v ambulanciách zabezpečujú ako akreditované pracovisko aj pregraduálnu výchovu poslucháčov Lekárskej fakulty UPJŠ a postgraduálnu výchovu lekárov z celého Slovenska.

Pacienti, ktorí podstupujú náročnú a často dlhotrvajúcu liečbu - chemoterapiu, majú v rámci poskytovaného komfortu na klinike možnosť pripojenia wifi bezplatne, vďaka finančným prostriedkom OZ „SOS Leukémia“.

VEDENIE PRACOVISKA:
  

Prednosta: MUDr. Tomáš Guman, PhD.                             
Zástupca prednostu: MUDr. Monika Hlebašková                             
Vedúca sestra: PhDr. Jana Bocková    

  onkohemat.snp@unlp.sk


Image
Sestra v digestore pri príprave cytostatík

Image 
Lekár za asistencie sestry vykonáva aspiračnú punkciu
a trepanobiopsiu kostnej drene v lokálnom znecitlivení

Image 

Image 
Polohovateľné lôžka pre imobilných pacientov a pacientov
s patologickými zlomeninami kostí pri jednom z najčastejších ochorení
na Klinike hematológie a onkohematológie - pri mnohopočetnom myelóme

Image 
Pohľad z chodby kliniky do Jednotky intenzívnej hematologickej
starostlivosti, kde sú aj dve lôžka pre transplantovaných pacientov. 
Na chodbe JIHS vidieť stacionárny bicykel, ktorý využívajú pacienti
na udržiavanie fyzickej kondície počas dlhodobej hospitalizácie.

 

S klinikou úzko spolupracuje občianske združenie „SOS Leukemia“, ktoré svojimi darmi a finančnými prostriedkami významne prispieva k zlepšovaniu prostredia, v ktorom pacienti podstupujú náročnú a často dlhotrvajúcu liečbu- chemoterapiu. 

Občianske združenie „SOS Leukémia“
Právna forma: občianske združenie
IČO: 35548851
ADRESA: Werferová 3, Košice, 04011
BANKA: Poštová banka, a.s.   KÓD: 6500 . ČÍSLO ÚČTU: 20222575
 


Viac informácií o diagnostike a nových spôsoboch liečby, ako aj o pacientskych aktivitách môže odborná aj laická verejnosť získať na webových stránkach občianskych združení a pracovných skupín v rámci Slovenska, v ktorých pracujú aj niektorí lekári Klinika hematológie a onkohematológie:
Slovenská  myelómová spoločnosť : www.myelom.sk
Občianske združenie LymFoma Slovensko: www.lymphom.sk

LEKÁRI:

MUDr. Tomáš Guman, PhD., prednosta
MUDr. Monika Hlebašková, zástupca prednostu
MUDr. Ingrid Duľová, sekundárny lekár
MUDr. Katarína Bešenyiová, sekundárny lekár
MUDr. Kinga Dedinská, interná doktorandka
MUDr. Juliana Gabzdilová, PhD., interná doktorandka
MUDr. Lucia Lešková, sekundárny lekár
MUDr. Lívia Nguyen, sekundárny lekár
MUDr. Ján Sýkora, sekundárny lekár
MUDr. Milena Surová, sekundárny lekár
MUDr. Natália Štecová, sekundárny lekár
MUDr. Erika Švorcová, ambulantný lekár
MUDr. Vladimír Takáč, sekundárny lekár
MUDr. Ivana Tresová, sekundárny lekár


Pracovisko: Tr.SNP 1  Monoblok 45  8. poschodie  časť A

 

   Fax:  055 / 640 4426 
Primár kliniky: 055 / 640 4410
Vedúca sestra kliniky: 055 / 640 3432
Sekretariát kliniky: 055 / 640 4423 

Denná sestra oddelenie: 055 / 640 3427, 055 / 640 3428
Denná sestra JIHS: 055 / 640 4418

Konziliárna ambulancia 8. posch:    055 / 640 3435
Ambulantná hemoterapia a chemoterapia: 055 / 640 4165
Ambulancie lekárov: 055 / 640 4179, 055 / 640 2666
Miestnosť pre liečebné aferézy: 055/640 3434

                                                            
  

 
 

Pridal: Ing. Štefan Uhrín    
Naposledy zmenené ( 01 marec 2019 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001