COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je piatok 7. mája 2021. Sviatok má Monika zajtra má sviatok Ingrida .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Ako nás nájdete
UN L. Pasteura Košice zaviedla do praxe endovaskulárnu liečbu vnútrolebečných aneuryziem Formátovať pre tlač

16 marec 2011    

      Pracovníci Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice zaviedli do praxe novú liečebnú metódu - endovaskulárnu liečbu aneuryziem mozgových tepien. Ide o miniinvazívny výkon, ktorým sa zastavuje krvácanie prasknutých vydutí vnútrolebečných ciev. Túto špeciálnu liečebnú metódu možno použiť aj na ošetrenie ešte neprasknutých aneuryziem, čím sa predchádza zakrvácaniu do mozgu a jeho možnému poškodeniu. Novinárov o nej informovali v stredu 16. marca 2011 neurochirurgovia a rádiológovia a tlačovej konferencii.

Image
Autor fotografií: Dionýz Kiss

Ošetrenie prasknutých aj neprasknutých mozgových aneuryziem je možné riešiť dvoma spôsobmi. Ten klasický predstavuje neurochirurgický zákrok, označovaný ako kliping. Podľa slov prednostu Neurochirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ Doc. MUDr. Miroslava Gajdoša, CSc. patrí chirurgická liečba mozgových aneuryziem medzi najnáročnejšie neurochirurgické výkony.

„Vyžaduje adekvátne personálne a technické vybavenie a základným predpokladom pre úspešnú liečbu je včasne a presne stanovená diagnóza. Na Neurochirurgickej klinike UNLP Košice a LF UPJŠ operujeme v priemere 15 pacientov s aneuryzomou ročne a ich priemerný vek je 51 rokov,“ hovorí Doc. MUDr. Miroslav Gajdoš CSc.

Chirurgický prístup vyžaduje klasické otvorenie lebky vo forme kraniotómie spojené s odklopením kostného laloka a vypreparovaním hlavnej cievy, na ktorej sa nachádza potvrdená aneuryzma. Z cirkulácie krvi sa vyradí nasadením titanovej svorky (clipping) v mieste odstupu aneuryzmy na jej krček.

„Ako každý priamy neurochirurgický operačný zákrok má táto metóda svoje výhody, ale aj nevýhody. K hlavnej výhode patrí definitívne uzatvorenie aneuryzmy a ošetrenie komplikácií, ktoré spôsobilo prasknutie výdute, napríklad odstránenie hematómu. Nevýhodou je vyššie riziko komplikácií. Preto komplexný prístup ošetrenia mozgových aneuryziem v spolupráci s neuroradiológom a zvolenie vhodného typu u konkrétneho pacienta predstavuje výrazne zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti pri riešení mozgových aneuryziem,“  vysvetľuje MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., zástupca prednostu Neurochirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ.

Podľa prednostu I. kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ MUDr. Petra Macha CSc. predstavuje endovaskulárna liečba, tzv. endovaskulárny koiling aneuryziem, modernejšiu alternatívu ošetrenia prasknutých i neprasknutých vydutí mozgových tepien. „Medzi jej hlavné výhody patrí kratší čas hospitalizácie - u neprasknutých mozgových aneuryziem môže byť pacient prepustený z nemocnice už na druhý alebo tretí deň po zákroku. Ďalšou je možnosť ošetrenia  aneuryziem, ktoré sú chirurgicky ťažko prístupné, resp. liečba pacientov, pre ktorých kvôli komplikáciám z prasknutia aneuryzmy nie je vhodný chirurgicky zákrok,“ konštatuje MUDr. Peter Mach, CSc.

Endovaskulárnu liečbu aneuryziem hradí plne zdravotná poisťovňa. Endovaskulárny zákrok vykonáva intervenčný rádiológ na angiografickom pracovisku a Univerzitná nemocnice L. Pasteura Košice je prvým zdravotníckym zariadením na východnom Slovensku, ktoré ho realizuje. Dosiaľ bolo uskutočnených 7 takýchto zákrokov, posledný 14. februára. 

MUDr. Ivica Drahovská, zástupkyňa prednostu I. kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód: „Zavedenie endovaskulárnej liečby vnútrolebečných aneuryziem je významnou udalosťou v histórii Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Doteraz sa museli pacienti, u ktorých bola indikovaná intervenčná rádiologická liečba,  transportovať do Martina. Sme radi, že sa tieto výkony robia už aj na našom pracovisku. Znižuje sa tým riziko z ohrozenia zdravia pacienta v dôsledku transportu a skracuje sa doba čakania na liečbu. Liečebné zákroky sú vykonávané v spolupráci s plk. Doc. MUDr. Františkom Charvátom PhD., primárom  Rádiodiagnostického oddelenia Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe, ktoré je špičkovým neurorádiologickým pracoviskom v Českej republike."

Všetky doteraz zrealizované endovaskulárne koilingy aneuryziem v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice previedol MUDr. Piotr Pedowski, pracovník I. kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód. Jeho odborná príprava na zavedenie týchto špeciálnych zákrokov do praxe trvala takmer rok, pričom absolvoval certifikačné prípravy na Slovensku i v zahraničí.

„Zatiaľ čo chirurg sa pri operačnej liečbe aneuryziem musí spoliehať na vlastné oči alebo optiku mikroskopu, endovaskulárna alebo intervenčná rádiologická liečba prebieha vo virtuálnom obraze. Operačné pole sa prenáša na monitor počítača pomocou radiologických zobrazovacích metód, ako sú digitálna substrakčná angiografia, magnetická rezonancia alebo počítačová tomografia. Samotná liečba sa následne realizuje takzvanou endovaskulárnou embolizáciou, teda uzavretím aneuryzmy pomocou trvalých alebo dočasných embolizačných materiálov,“ vysvetľuje MUDr. Piotr Pedowski.

„Prístup k mozgovej aneuryzme sa obvykle realizuje punkciou stehennej tepny v slabine tenkou ihlou. Špeciálny mikrokatéter sa odtiaľ zavedie cez tepnu až do hlavy pacienta a tam do problematickej cievy, presne k aneuryzme. Celková dĺžka katétru môže dosiahnuť až 1,5 metra a v mozgovej tepne operatér manipuluje v trubičke s priemerom asi len dva až štyri milimetre. Pomocou rádiologických zobrazovacích metód sa dostane k poškodenému miestu cievy a vak aneuryzmy vyplní špeciálnym materiálom (platinovými špirálami), ktorý zabráni prasknutiu výdute tým, že ju vyradí z krvného obehu. Špeciálne špirály s bioaktívnymi polymérmi a mikrofilamentnými vláknami napomáhajú tomu rýchlejšiemu a trvalému zjazveniu výdute,“ dodáva MUDr. Piotr Pedowski.

Košičanke Ružene Bergerovej, ktorá zákrok nedávno podstúpila, praskla aneuryzma na mozgovej cieve. „Koncom januára som pocítila prudkú bolesť v hlave a zvracala som. Na urgentnom príjme mi zistili, že mi pukla cieva v hlave. Dozvedela som sa, že budem musieť podstúpiť operáciu a bola som hospitalizovaná. Som rada, že som nemusela absolvovať neurochirurgický zákrok, ale endovaskulárny výkon, ktorý je šetrnejší. Operácia prebehla bez problémov a ani následne neboli žiadne komplikácie ani ma nič nebolelo. Pociťujem len isté problémy s motorikou, ktoré však nesúvisia so samotným výkonom,“ hovorí 51-ročná pacientka, ktorá ležala v nemocnici kvôli zdravotnému problému vôbec po prvýkrát.

„Operácie som sa bála a som rada, že moje obavy boli celkom zbytočné. Som rada, že sa touto cestou  môžem poďakovať lekárom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice za skvelú starostlivosť,“ dodáva Ružena Bergerová.FOTOGALÉRIA - ZÁBERY Z TLAČOVEJ KONFERENCIE:
 

Image

Image

Image

Image

Image  Intrakraniálna aneuryzma   (výduť vnútrolebečnej tepny) je najčastejšie sa vyskytujúcou aneuryzmou cievneho systému. Cievna výduť je ohraničené rozšírenie tepny spôsobené štrukturálnymi zmenami v stene. V  tomto oslabenom mieste môže dôjsť k prasknutiu cievy Prasknúť môže len taká mozgová cieva, ktorá je porušená - zdravá mozgová cieva dokáže vyrovnať všetky tlakové zmeny krvi. Prasknutie aneuryzmy je spojené s krvácaním do priestorov obklopujúcich mozog, prípadne aj do mozgových komôr alebo samotného mozgu. To môže viesť k poškodeniu mozgu či smrti postihnutého. Prasknutie cievy môže mať za následok narušenie motorických funkcií, reči, schopnosti poznávať či pamätať si. Rozsah poškodení závisí od miesta lokalizácie a prasknutia aneuryzmy.

Prasknutie aneuryzmy pacient subjektívne vníma ako „puknutie v hlave". Sprievodným príznakom je náhly nástup bolesti hlavy, ktorú niekedy pacienti popisujú ako "najhoršiu bolesť hlavy v živote". Medzi ďalšie príznaky patrí nevoľnosť a vracanie, stuhnutý krk alebo bolesti šije, citlivosť na svetlo, rozmazané alebo dvojité videnie. Menej špecifické, ale často veľmi dôležité pre zistenie aneuryziem sú možné príznaky neprasknutých výdutí, ako sú strata rovnováhy a koordinácie, poruchy reči, deficit periférneho videnia, poruchy myslenia, náhle zmeny v správaní a podobne, ktoré však môžu byť dôležité pre zistenie aneuryziem.

Diagnóza prasknutej mozgovej aneuryzmy je rutinným vyšetrením a obyčajne spočíva v hľadaní príznakov krvácania pomocou počítačovej tomografie (CT). I. klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ má k dispozícii aj rotačnú angiografiu, teda zobrazenie mozgových tepien z mnohých "uhlov pohľadu" pri jednej aplikácii kontrastnej latky do cievy. Pomocou  najmodernejšieho 3T prístroja magnetickej rezonancie je možné zobraziť vnútrolebečné tepny aj bez podania kontrastnej látky. 

Hlavným cieľom liečby po prasknutí intrakraniálnej aneuryzmy je zastaviť krvácanie a zabrániť jeho opakovaniu a predísť tak prípadnému poškodeniu mozgu. Cieľom preventívneho ošetrenia neprasknutých aneuryziem je predísť prasknutiu výdute.

Kľúčovou fázou liečby prasknutých i neprasknutých interkraniálnych aneuryziem je v súčasnosti správne rozhodnutie a výber najvhodnejšieho liečebného postupu. I. klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ preto pri liečbe pacientov pomocou uvedenej novej metódy úzko spolupracuje kvôli výberu najvhodnejšieho terapeutického postupu s Neurochiurgickou klinikou a tiež s I. klinikou anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde sú pacienti po endovaskulárnej liečbe aneuryzmy 24-hodín sledovaní.

FOTOGALÉRIA - ZÁBERY Z OPERAČNÉHO ZÁKROKU: 

Image

Image

Image

Image

Image      I. Klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód Univerzitnej nemocnice 
      L. Pasteura Košice a LF UPJŠ vznikla v máji 1996 ako priamy nástupca centrálneho rtg oddelenia zriadeného v roku 1973. Má celokrajskú pôsobnosť a niektoré špeciálne výkony poskytuje aj s pôsobnosťou celoslovenskou.  Základným obsahom jej činnosti sú všetky klasické aj špeciálne diagnostické zobrazovacie metodiky ako skiagrafia, skiaskopia, mamografia, ultrasonografia, počítačová tomografia, magnetická rezonancia ako aj celá oblasť špeciálnych intervenčných diapeutických výkonov.
      V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa I. klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód podieľa na teoretických a vedeckých výskumných prácach zameraných na získavanie a spracovávanie nových poznatkov do každodennej praxe. V poslednom období je to napríklad zavádzanie nových metód ako CT angiografia, CT koronarografia, CT virtuálne bronchoskópie alebo kolonoskópie, perfúzne štúdie a pod. pomocou nového 64 multidetektorového CT prístroja.  Od mája roku 2010 je na klinike v prevádzke jeden z najmodernejších trojteslových prístrojov magnetickej rezonancie od firmy Philips. 
      Kontakt: telefón: 055 / 640 4211 (sekretariát), e-mail: krazm.snp@fnlp.sk


      Neurochirurgická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ existuje od roku 1981 a lieči pacientov s ochoreniami a poraneniami centrálneho a  periférneho nervového systému a jeho podporných štruktúr.  Liečebno-preventívna starostlivosť poskytuje pre asi 1,5 milióna obyvateľov východoslovenského regiónu v celom rozsahu neurochirurgie. Pracovisko má k dispozícii 60 lôžok a 3 moderné operačné sály, na ktorých vykonáva širokú paletu neurochirurgických operácií.
      Spektrum výkonov Neurochirurgickej kliniky tvoria:
- operácie vrodených vývojových chýb – najčastejšie ide o hydrocefalické rozšírenie
  mozgových komôr (vodnatieľku) a rázštepy chrbtice)
- operácie nádorových ochorení postihujúcich centrálny nervový systém, periférne
  nervy a priľahlé štruktúry (nádory vychádzajúce z lebky i chrbtice)
- cievna neurochirurgia – operácie mozgových aneuryziem (vydutí), tepennožilových
  malformácií
- ošetrenie poranení mozgu, miechy a ich podporných štruktúr
- operácie degeneratívnych ochorení chrbtice (jednoduché výkony na platničke
   i stabilizačné operácie), pri ktorých sa využívajú prístupy zozadu, ale aj cez   
  hrudníkovú i brušnú dutinu
- náhrady tiel stavcov a medzistavcových platničiek (aj dynamické, ktoré zachovávajú
  určitý pohyb v chrbtici)
- stanovenie diagnózy pri hlboko uložených nádoroch formou stereotaxie
- novozavedeným výkonom je neurostimulácia pri epilepsii, v ktorej patrí  
   Neurochirugickej klinike UN L. Pasteura Košice slovenské prvenstvo
      Kontakt: telefón: 055 / 640 3568  (sekretariát), e-mail: neurochirkl.snp@fnlp.sk


I. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice

      L. Pasteura Košice a LF UPJŠ  poskytuje resuscitačnú a intenzívnu starostlivosť na 12-posteľovej lôžkovej časti. Poskytuje anestézie pre všetky pracoviská Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice na Triede SNP 1 a pre Detskú fakultnú nemocnicu Košice. Ďalšie pracovné činnosti vykonáva na ambulancii pre predanestetické vyšetrenia, na ambulancii pre liečbu bolesti a na centrálnej zobúdzacej miestnosti..
      Z vysoko špecializovaných výkonov vykonáva I. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny pôrodnú analgéziu, relaxometriu, monitorovanie anestetických plynov, dlhodobú umelú ventiláciu, neinvazívnu a invazívnu hemodynamiku, transport kyslíka, punkčnú dilatačnú tracheotómiu, perkutánnu endoskopickú gastrostómiu. Výnimočnými výkonmi sú neuroanestézia, celková anestézia počas vyšetrenia NMR, anestézia novorodencov, anestézie pri špeciálnych operačných výkonoch (resekcie pečene, chirurgia pankreasu, operácie neurinómov, replantačné a transplantačné výkony), nepriama kalorimetria, kontinuálne meranie saturácie v hornej dutej žile a v jugulárnej žile, sledovane hĺbky anestézie (BIS, entrópia), gastrická tonometria, meranie svalovej sily v bezvedomí, starostlivosť o darcov, odbery orgánov na transplantačné účely a starostlivosť o pacientov bezprostredne po transplantácii obličky.
      Klinika sa vo svojej vedeckej činnosti zameriava na umelú výživu u kriticky chorých, na umelú ventiláciu a na široké využívanie regionálnych anestéziologických techník, aktívne sa podieľa na transplantačnom programe nemocnice. Začlenená je do viacerých celoslovenských a medzinárodných projektov.
      Kontakt: telefón: 055 / 640 2818 (sekretariát), e-mail: kaim.snp@fnlp.sk

 

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 22 marec 2011 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001