Ilustračná foto - personál

Poradňa pre záchvatové ochorenia

Amulancia pre záchvatové ochorenia

Je primárne určená pre konzultáciu pacientov s farmakorezistentnou epilepsiou, ktorých poukazujú neurológovia s kompletnou dokumentáciou záchvatového ochorenia vrátane MR (zaslaných PACSom) a EEG nálezov. Ambulancia zabezpečuje aj diagnostiku a liečbu bolesti hlavy.

Ambulancia pre poruchy spánku a bdenia

Pacienti poukázaní neurológmi pre abnormálne motorické správanie v noci (kompletná zdravotná dokumentácia- poukaz s popisom priebehu ochorenia, efektom a druhom liečby, MR mozgu). Nespavosť v súvislosti so syndrómom nepokojných nôh alebo iným organickým narušením spánku (poukaz od neurológa, potrebné tiež psychiatrické vyšetrenie) .

Ambulancia pre zriedkavé ochorenia s hypersomnolenciou s celoslovenskou pôsobnosťou

Vyšetrenia pacientov s nadmernou dennou spavosťou poukázaní neurológmi alebo pneumológmi (po vylúčení spánkového apnoe) s kompletnou dokumentáciou ochorenia vrátane MR mozgu.

Ordinačné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:30 MUDr. Július Jančo
Utorok 09:00 - 12:45 doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.
Streda 08:00 - 15:30 MUDr. Silvia Petričková (do 11:45), MUDr. Milan Maretta (od 11:45)
Štvrtok - -
Piatok 07:30 - 11:15 MUDr. Mária Tormášiová, PhD.