Ilustračná foto - personál

ORL ambulancia

Na tejto ambulancii poskytujeme dospelým aj detským pacientom komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť, vrátane otomikroskopického, rhinoendoskopického vyšetrenia, vyšetrenia sluchu (audiomertria, tympanometria, vyšetrenie stapediálnych reflexov).

V priestoroch ambulancie je poradňa pre ONKO – ORL pacientov ( utorok – MUDr. Machánová) a poradňa pre pacientov s chorobami nosa a prínosových dutín ( streda – MUDr. Gál)

Ordinačné hodiny
Pondelok 7:30-12:30, 13:00-14:30 MUDr. Machánová Darina
Utorok 7:30-12:30, 13:00-14:30 MUDr. Machánová Darina
Streda 7:30-12:30, 13:00-14:30 MUDr. Gál Peter
Štvrtok 7:30-12:30, 13:00-14:30 MUDr. Gál Peter
Piatok 7:30-12:30, 13:00-14:30 MUDr. Želizňák Vladimír