Ilustračná foto - personál

Preventívny skríning pečene

ČO? V prípade záujmu o preventívny skríning pečene, v rámci projektu SIRIUS sa môžete objednať tu: sirius@unlp.sk

KDE? Vyšetria vás na Hepatologickej ambulancii II. internej kliniky na Tr. SNP 1.

Monoblok (lôžková časť), 4. poschodie, krídlo E

V rámci projektu SIRIUS spravia naši odborníci záujemcom o preventívny skríning pečene  hepatálne testy a vyšetria parametre metabolického syndrómu.  Zároveň sa vykoná  elastografia pečene, ktorou sa zisťuje množstvo väziva v pečeni. Týmto neinvazívnym vyšetrením možno odhaliť asymptomatických pacientov so závažným stupňom fibrózy pečene, ako aj pacientov s cirhózou pečene.

Elastografické vyšetrenie nie je v súčasnosti hradené zo zdrojov zdravotného poistenia, projekt SIRIUS však ponúka každému toto vyšetrenie zdarma.

Následná  zdravotná starostlivosť v Hepatologickej ambulancii na Tr. SNP 1

Pokiaľ počas vyšetrenia v rámci programu SIRIUS zistia lekári testovanému ochorenie pečene, ponúknu  každému  možnosť následnej zdravotnej starostlivosti v Hepatologickej ambulancii.

Projekt SIRIUS je začlenený do európskeho projektu pre skríning chorôb pečene LIVERSCREEN, na ktorom sa zúčastňujú Španielsko, Taliansko, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Belgicko, Dánsko, Švajčiarsko a Chorvátsko.

Viac informácií o projekte SIRIUS, do ktorého sa zapojila aj UNLP, nájdete tu:

Obyvatelia Košického a Prešovského kraja budú môcť využiť preventívny skríning pečene