www.unlp.sk

48 Poďakovaní na 5 stránkach


Róbert Loča

14.04.2019, 17:26

Pri volejbale som si privodil zlomeninu členka, po ktorej som bol operovaný a hospitalizovaný na Klinike úrazovej chirurgie na Rastislavovej. Bola to pre mňa veľmi nepríjemná a ťažká situácia, ktorú mi pomohli zvládnuť všetci ľudia v nemocnici, ktorým sa chcem týmto poďakovať :
1. Ďakujem chirurgovi MUDr. Tomášovi Ristvejovi a celému jeho operačnému tímu za skvelú a profesionálnu operáciu a za to, že ma pred a tiež po operácií stále povzbudzovali a podporovali.
2.Ďakujem všetkým sestričkám, sanitárkam a ostatnému personálu oddelenia traumatológie za vždy príjemný prístup a ochotu. V každej situácii boli všetci skvelí a úžasní, vedeli vždy pomôcť a pochopiť.
3.Tiež sa chcem poďakovať za skutočne výbornú stravu, ktorá bola vždy pestrá, chutila výborne a boli s ňou spokojní aj ostatní spolupacienti.
VEĽKÉ ĎAKUJEM VŠETKÝM

Miroslav Sabol

08.04.2019, 08:32

Prajem Vám pekný deň, na svoje meniny sa mi stal dosť nepríjemný úraz, ktorý ma vyviedol z miery. Mal som zlomeninu členku s potrhanými väzmi, no pre mňa jedná veľká osobná katastrofa, keďže som nemal v živote zlomeninu a v živote som nebol hospitalizovaný v nemocnici. Bol som pod veľkým tlakom ale aj stresom.

Teda po prvé chcem pochváliť Urgentný príjem na prízemí a to na úrazovej chirurgii a personál, ktorý na uvedom oddelení pracuje. Pri prvom ošetrovaní a zisťovaní stavu bol personál príjemný a usmievali sa na mňa, aby som sa cítil lepšie.

Po druhé chcem pochváliť a poďakovať oddeleniu KUCH - KLINIKA ÚRAZOVEJ CHIRURGIE a lôžkovej časti, kde som bol hospitalizovaný ako ležiaci pacient. Lekári a ošetrovatelia boli milí a ľudskí. Pomohli mi prekonať aj strach z ihiel. Zároveň po operácií ma celé oddelenie motivovalo, aby som sa hýbal a cvičil. Zdravotné sestry boli vždy po ruke a aj so mnou posrandovali, aby som sa cítil lepšie. Ďalej aj zdravotné asistentky, ktoré praxujú v rámci študijného odboru zo strednej školy sv. Alžbety s odborným dozorom, boli príjemné. Môžem povedať, že základne veci ohľadne zdravotníctva ma naučili.


S úctou Miroslav Sabol

Viola Vavrinčíková

18.03.2019, 12:57

Dobrý deň, dovoľte, aby som touto cestou vyslovila úprimné poďakovanie celému kolektívu Urologickej kliniky UN L.Pasteura. Do nemocnice som sa dostala vo veľmi vážnom stave, ale vďaka rýchlej odbornej pomoci špičkových lekárov sa dnes cítim veľmi dobre. Moja úprimná a srdečná vďaka patrí najmä MUDr. Richnavskému, MUDr. Beckovi a MUDr. Kováčovi ako aj všetkým konzultantom z iných kliník. Okrem úžasných lekárov bolo pre mňa príjemným prekvapením, že klinika má vlastné operačné sály so špičkovým vybavením, kde som absolvovala úspešný operačný zákrok vďaka doktorovi Beckovi a jeho tímu. Ešte raz srdečná vďaka a prajem dobré zdravie a veľa-veľa úspechov celému kolektívu pri ich náročnej práci.

Kristína Darnadyová

15.03.2019, 14:48

Chcem sa z celého srdca úprimne poďakovať celému kolektívu I. Internej kliniky - Trieda SNP. V prvom rade ďakujem doktorom - hematologickému konzíliu za správne a rýchlo nasadenú liečbu a tým aj za záchranu môjho manžela a ocka Pavla Darnadyho. Ďakujem za láskavý, empatický a vysoko odborný prístup a trpezlivosť aj s nami, rodinnými príslušníkmi. Aj ja vyjadrujem svoj obdiv a zo srdca ďakujem za všetko a želám Vám veľa zdravia, šťastia a veľa pracovných úspechov celému kolektívu- doktorom, sestričkám aj ošetrujúcemu personálu. ĎAKUJEM

Kovalak

25.02.2019, 14:56

Milý pán Dr. Skyba Peter. Touto cestou sa chcem srdečne a takto verejne poďakovať za starostlivosť a ochotu počas mojej liečbe. Prišiel som v zlom stave k vám na kliniku a v noci s úsmevom bez akéhokoľvek reptania ste ma vyšetril,prijal a nasadil liečbu. Veľká vďaka patrí vám. Všetko dobré prajem, ste jeden z najlepších a najmilších ľudí, akých poznám zo zdravotníctva.

Ivan Kopko

18.02.2019, 12:34

Chcel by som sa aj v mene manželky poďakovať celému tímu gynekologicko-pôrodníckej kliniky UNLP. Tímu lekárov a zdravotných sestier na čele s pánom docentom Petrom Urdzíkom, ktorí prispeli k úspešnému pôrodu. Oni majú obrovskú zásluhu na tom, že nám na svet prišla zdravá dcérka a že sa manželka rýchlo po sekcii zotavuje. Pre nich to možno bol bežný pôrod, ale svojim profesionálnym a empatickým prístupom a starostlivosťou pred, počas a po pôrode nám to veľmi s manželkou uľahčovali. Ešte raz veľká vďaka.

Herpák

07.02.2019, 21:16

Úprimné poďakovanie vyslovujem pracovisku oddelenie anestéziológie a intenzívnej mediciny-Rastislavova 43. Za záchranu života mojej manželky Janky. Veľká vďaka patrí primárovi OAIM MUDr. Petrovi Belušovi, MUDr. Marcele Slukovej, MUDr. Zuzane Stripajovej. Staničným sestrám Mgr. Diane Grejtakovej, Marike Bričovej. Celému operačnému tímu MUDr. Jaroslave Ostroovej, PhDr. Helene Oravcovej, Jane Takáčovej. Celému kolektívu lekárov OAIM. Veľká vďaka patrí celému kolektívu sestier Mgr. Katarína Koreneková, Mgr. Anna Mišeková, Mgr. Martina Hrušková, Gabriela Sidorová, Katarína Galosová, Helena Burociová, Bc. Lucia Vatraľová a praktických sestrám, ošetrovateľom, sanitárom a sanitárkam. Novorodeneckému oddeleniu-kolektívu lekárov a sestier. Gynekologicko pôrodníckemu oddeleniu-pooperačné. Všetkým službukonajucím na transfúznej stanici dňa 23.01.2019. Poďakovanie vyslovujeme aj vrchnej sestre KUCH PhDr. Alene Kellnerovej. Niet toľko vďačnosti vo mne, ktorou Vám chcem vyjadriť svoj obdiv a zo srdca vrelá vďaka za Vašu zodpovednú, ťažkú a namáhavu prácu, ktorou zachraňujete životy. ĎAKUJEM

Eduard Šimko

04.02.2019, 22:40

Veľmi pekne ďakujem pánovi doktorovi - Mudr. Michalovi Karáskovi, ktorý ma dnes ošetroval. Veľmi oceňujem jeho ústretový a profesionálny prístup pri vyšetrení. Pán doktor ma dôkladne oboznámil s diagnózou aj mojimi možnosťami liečenia a ochotne zodpovedal na všetky moje otázky. Bodaj by bolo takýchto príkladných lekárov na Slovensku čo najviac. ĎAKUJEM!

T. Pollák

04.02.2019, 20:30

Dobrý deň,
dovoľte, aby som sa touto formou poďakoval p. MUDr. Júliusovi JANČOVI.
Dňa 02.02.2019 som bol odporučeny z ambulancie VÚSCH na ambulatné pohotovostné neurologické vyšetrenie.
Mimoriadne slušný (prvý lekár na SK, ktorý sa pri príchode predstavil), odborné kompletné vyšetrenie aj CT. Trpezlivý, dôsledný, veľká vďaka. S úctou Pollák

Veronika Vargová

22.01.2019, 15:26

Ďakujem p. doktorovi MUDr. Hrdlíkovi Petrovi za ľudský prístup a starostlivosť dňa 27.12.2018 večer. Podvrtla som si členok, no vďaka jeho radám mám členok úplne v poriadku. Taktiež ďakujem pani doktorke na oddelení rontgenu (ospravedlňujem sa, ale neviem meno), lebo keď som šla na rontgen, tak som pani doktorku stretla na chodbe, opýtala sa, či mi môže pomôcť a osobne ma doviedla priamo na oddelenie. Srdečná vďaka.