www.unlp.sk

33 Poďakovaní na 4 stránkach


Viktória

27.06.2019, 09:14

Chcela by som sa poďakovať MuDr.Mackovej a Balasovičovej za profesionálny a hlavne ľudský prístup, ako aj za starostlivosť počas tehotenstva. Skvelé lekárky a aj ľudské bytosti. Ďakujeme s malou Niou

Jarmila

20.06.2019, 11:43

Ďakujem MUDr. Morochovičovi za odborný a ľudský prístup pri ošetrení na Klinike úrazovej chirurgie. Prajem veľa pracovných úspechov.

Štefan

05.06.2019, 10:25

Dobrý deň, chcel by som sa poďakovať MUDr.Bodnárovi Štefanovi a jeho pracovníkom z ambulancie fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie. Prijali ma bez dlhého čakania a napriek trochu stiesneným priestorom bol prístup pracovníkov skvelý - absolvoval som cvičenia, magnet a laser a musím povedať, že mi to veľmi pomohlo a hlavne - naučili ma správne cvičiť !

Ivan Potančok

16.05.2019, 18:58

Prajem vám príjemný dobrý deň.
Chcem sa úprimne poďakovať celému tímu Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku, pracovisko Trieda SNP 1, vedenému prednostom pánom profesorom MUDr. Jurajom Kovaľom, CSc., MPH za skutočne skvelú starostlivosť, ktorej sa mi dostalo od celého kolektívu počas mojej hospitalizácie v dňoch od 21. 4 2019 do 30. 4. 2019. Veľmi prívetivý, vždy ochotný prístup lekárov, staničnej sestry, sestričiek aj ostatného personálu mi tak spríjemňoval môj pobyt aj keď som sa ako typ stále aktívneho človeka "musel" podriadiť tomu, ako mi liečbu naordinovali, za celý čas pobytu som sa nestretol so žiadnym prejavom neochoty - naopak vždy sa mi venovali s milým úsmevom, dobrou radou a starostlivým prístupom. Prosím, tlmočte moje poďakovanie tomuto skvelému kolektívu.

Michaela

19.04.2019, 22:57

Týmto by som sa chcela veľmi pekne poďakovať tímu gyn.por. oddelenia pod vedením MUDr. Frívaldskej Julie a sestričke anestéziológie Angelike Zilovej za psychickú podporu, ohľaduplný prístup a za veľmi pohodovú atmosféru počas môjho pôrodu, nakoľko som musela nečakane podstúpiť cisársky rez... Veľké ďakujem

Róbert Loča

14.04.2019, 17:26

Pri volejbale som si privodil zlomeninu členka, po ktorej som bol operovaný a hospitalizovaný na Klinike úrazovej chirurgie na Rastislavovej. Bola to pre mňa veľmi nepríjemná a ťažká situácia, ktorú mi pomohli zvládnuť všetci ľudia v nemocnici, ktorým sa chcem týmto poďakovať :
1. Ďakujem chirurgovi MUDr. Tomášovi Ristvejovi a celému jeho operačnému tímu za skvelú a profesionálnu operáciu a za to, že ma pred a tiež po operácií stále povzbudzovali a podporovali.
2.Ďakujem všetkým sestričkám, sanitárkam a ostatnému personálu oddelenia traumatológie za vždy príjemný prístup a ochotu. V každej situácii boli všetci skvelí a úžasní, vedeli vždy pomôcť a pochopiť.
3.Tiež sa chcem poďakovať za skutočne výbornú stravu, ktorá bola vždy pestrá, chutila výborne a boli s ňou spokojní aj ostatní spolupacienti.
VEĽKÉ ĎAKUJEM VŠETKÝM

Miroslav Sabol

08.04.2019, 08:32

Prajem Vám pekný deň, na svoje meniny sa mi stal dosť nepríjemný úraz, ktorý ma vyviedol z miery. Mal som zlomeninu členku s potrhanými väzmi, no pre mňa jedná veľká osobná katastrofa, keďže som nemal v živote zlomeninu a v živote som nebol hospitalizovaný v nemocnici. Bol som pod veľkým tlakom ale aj stresom.

Teda po prvé chcem pochváliť Urgentný príjem na prízemí a to na úrazovej chirurgii a personál, ktorý na uvedom oddelení pracuje. Pri prvom ošetrovaní a zisťovaní stavu bol personál príjemný a usmievali sa na mňa, aby som sa cítil lepšie.

Po druhé chcem pochváliť a poďakovať oddeleniu KUCH - KLINIKA ÚRAZOVEJ CHIRURGIE a lôžkovej časti, kde som bol hospitalizovaný ako ležiaci pacient. Lekári a ošetrovatelia boli milí a ľudskí. Pomohli mi prekonať aj strach z ihiel. Zároveň po operácií ma celé oddelenie motivovalo, aby som sa hýbal a cvičil. Zdravotné sestry boli vždy po ruke a aj so mnou posrandovali, aby som sa cítil lepšie. Ďalej aj zdravotné asistentky, ktoré praxujú v rámci študijného odboru zo strednej školy sv. Alžbety s odborným dozorom, boli príjemné. Môžem povedať, že základne veci ohľadne zdravotníctva ma naučili.


S úctou Miroslav Sabol

Viola Vavrinčíková

18.03.2019, 12:57

Dobrý deň, dovoľte, aby som touto cestou vyslovila úprimné poďakovanie celému kolektívu Urologickej kliniky UN L.Pasteura. Do nemocnice som sa dostala vo veľmi vážnom stave, ale vďaka rýchlej odbornej pomoci špičkových lekárov sa dnes cítim veľmi dobre. Moja úprimná a srdečná vďaka patrí najmä MUDr. Richnavskému, MUDr. Beckovi a MUDr. Kováčovi ako aj všetkým konzultantom z iných kliník. Okrem úžasných lekárov bolo pre mňa príjemným prekvapením, že klinika má vlastné operačné sály so špičkovým vybavením, kde som absolvovala úspešný operačný zákrok vďaka doktorovi Beckovi a jeho tímu. Ešte raz srdečná vďaka a prajem dobré zdravie a veľa-veľa úspechov celému kolektívu pri ich náročnej práci.

Kristína Darnadyová

15.03.2019, 14:48

Chcem sa z celého srdca úprimne poďakovať celému kolektívu I. Internej kliniky - Trieda SNP. V prvom rade ďakujem doktorom - hematologickému konzíliu za správne a rýchlo nasadenú liečbu a tým aj za záchranu môjho manžela a ocka Pavla Darnadyho. Ďakujem za láskavý, empatický a vysoko odborný prístup a trpezlivosť aj s nami, rodinnými príslušníkmi. Aj ja vyjadrujem svoj obdiv a zo srdca ďakujem za všetko a želám Vám veľa zdravia, šťastia a veľa pracovných úspechov celému kolektívu- doktorom, sestričkám aj ošetrujúcemu personálu. ĎAKUJEM

Kovalak

25.02.2019, 14:56

Milý pán Dr. Skyba Peter. Touto cestou sa chcem srdečne a takto verejne poďakovať za starostlivosť a ochotu počas mojej liečbe. Prišiel som v zlom stave k vám na kliniku a v noci s úsmevom bez akéhokoľvek reptania ste ma vyšetril,prijal a nasadil liečbu. Veľká vďaka patrí vám. Všetko dobré prajem, ste jeden z najlepších a najmilších ľudí, akých poznám zo zdravotníctva.