www.unlp.sk

31 Poďakovaní na 4 stránkach


Jozef Kovaľ

26.08.2019, 21:29

Chcem sa poďakovať personálu septického oddelenia na traumačke. Počas mojej hospitalizácie (3.8-6.8) som bol veľmi spokojný s prístupom a starostlivosťou.Od lekárov,cez sestričky až po upratovačky.
Ďakujem pekne a prajem veľa úspechov.

Vala

22.08.2019, 22:26

Týmto by som sa chcela poďakovať všetkým sestrám, ošetrovateľovi a sanitárkam ma traumatológii- ženské oddelenie na Rastislavke, kde som ležala pre zlomeninu stehennej kosti. Boli ste super, stále usmievaví, plní dobrej nálady, vedeli ste povzbudiť. Keďže som z iného okresu, bolo mi ľúto, že musím odísť, ale patrí Vám veľká vďaka. Ešte raz veľká vďaka, držte sa tam.

Edgar

20.08.2019, 09:30

Ďakujem za starostlivosť a ochotu personálu na Neurologickej klinike aj v rámci UPS. Ďakujem

Peter

10.08.2019, 05:44

Ďakujem všetkým na rannej a dennej zmene v piatok 9.8.2019 za príkladnú starostlivosť a veľmi úctivý prístup k pacientom.

Julia Kolesarova

01.08.2019, 16:00

Ja sa chcem zo srdca poďakovať zdravotnej sestričke Márii Bodnárovej- Interná klinika, hepatológia, ktorá svoju prácu robí na jednotku s hviezdičkou a hlavne so srdcom. Pre mňa je najlepšia a najsrdečnejšia zdravotná sestrička, ktorú som v živote stretla a preto jej chcem zo srdca za všetko poďakovať.

Marek Rak

21.07.2019, 18:03

Vážený pán generálny riaditeľ,

viac ako pol roka som mal problémy so zhoršeným zrakom, až som sa nakoniec dostal k prednostke Neurologickej kliniky prof. MUDr. Zuzane Gdovinovej CSc., ktorá ma po oboznámení sa s mojím problémom a naštudovaní mnou doloženej dokumentácie nasmerovala k MUDr. Miriam Fedičovej. Veci nabrali rýchly spád: vyšetrenia, infúzie, odbery a s tým spojená hospitalizácia na uvedenej klinike.
S odstupom času sa minimálne aspoň z môjho pohľadu môj problém zastabilizoval a s nastavenou liečbou vnímam subjektívne aj zlepšenie. S prvými výsledkami boli nejaké „veci“ vylúčené, no ešte stále si nemôžem povedať, že som nad niečím vyhral, to dúfam príde časom. Sú veci, ktoré sa jednoducho nedajú ovplyvniť, avšak môžu sa stať znesiteľnejšími. A práve pre toto som sa rozhodol napísať tieto riadky.
Touto cestou chcem, pán Generálny riaditeľ, vysloviť poďakovanie s tým, ako funguje Neurologická klinika vo FNLP v Košiciach. Skúsenosti, ktoré som mal možnosť osobne získať ma ubezpečili v tom, že aj pobyt v nemocnici a „obyčajné“ vyšetrenia u lekárov nemusia byť traumou. Posledné roky som počúval rôzne veci od rôznych ľudí, či občas sledoval v správach, ktoré „nemocničné“ zdravotníctvo neukazovalo práve v tom dobrom svetle. Obraz, ktorý som mal možnosť utvoriť si sám, teda minimálne na uvedenej klinike, vôbec nekorešponduje s tým, čo som vnímal z počutia. Za dobu, ktorú som strávil počas hospitalizácie, alebo pri kontrolách, som ani jedenkrát nemal pocit, že by som bol niekomu na obtiaž. Práve naopak, či už to bola priamo prednostka, prof. MUDr. Gdovinová, teraz už moja ošetrujúca lekárka, MUDr. Fedičová, alebo či to boli lekári a zdravotné sestry, ktorí sa o mňa starali počas hospitalizácie, vždy z ich prístupu bolo zrejmé, že si „neodbavujú“ svoje povinnosti, ale že sa naozaj pacientom venujú. Zvlášť počas hospitalizácie, keď som mal možnosť vidieť, že niektorí z pacientov neboli práve najdisciplinovanejší a nebolo jednoduché s nimi komunikovať, že títo zamestnanci kliniky pristupovali k svojím povinnostiam naozaj profesionálne. Osobne si neviem predstaviť, že by som sa ja vedel aj v takýchto chvíľach usmievať a byť milý, no oni to dokážu.
Za tú dobu som prišiel do kontaktu s viacerými lekármi a zdravotnými sestrami, upratovačkami, no ani raz som nestretol namrzeného čo len jedného zamestnanca, preto si myslím, že môžem poďakovať celému kolektívu Neurologickej kliniky za ich starostlivosť a prístup k pacientom. Ďakujem.

S pozdravom, Marek Rak

Milan

21.07.2019, 14:38

Dobrý deň,
chcel by som sa poďakovať službu konajúcim sestričkám z urologickej ambulancie a MUDr.Pachotovi.
Dňa 18.07.2019 ma priviezla RLP a vyššie spomenuté osoby prejavili vysoko profesionálny a ľudsky prístup. Ďakujem.

Robert Zuza

20.07.2019, 13:59

Ďakujem pánovi doktorovi MUDr. Jánovi Hockickovi za prístup a odborné vysvetlenie problému ľudskou rečou. Tiež veľmi milej ošetrujúcej sestre. Veľmi pozitívna skúsenosť.
Ďakujem!

Viktória

27.06.2019, 09:14

Chcela by som sa poďakovať MuDr.Mackovej a Balasovičovej za profesionálny a hlavne ľudský prístup, ako aj za starostlivosť počas tehotenstva. Skvelé lekárky a aj ľudské bytosti. Ďakujeme s malou Niou

Jarmila

20.06.2019, 11:43

Ďakujem MUDr. Morochovičovi za odborný a ľudský prístup pri ošetrení na Klinike úrazovej chirurgie. Prajem veľa pracovných úspechov.