Dnes je nedeľa 16. februára 2020. Sviatok má Ida zajtra má sviatok Miloslava .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania

    


Domovská stránka
Oznam: 
Monitorovanie priestorov Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice kamerovým systémom (viac v položke „Ochrana osobných údajov“).
Zamestnanci UNLP Košice absolvovali odborné školenie v oblasti civilnej ochrany

28 máj 2018   web - Udialo sa...  

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice zorganizovala v spolupráci s Okresným úradom Košice- Oddelením civilnej ochrany a koordinačným strediskom Integrovaného záchranného systému (IZS) školenie v oblasti prípravy na civilnú ochranu.

Image
Foto: Dionýz Kiss

Ako uviedol jeden z lektorov Miroslav Lacko: „Toto školenie sme zorganizovali za účelom oboznámenia zamestnancov UNLP Košice s prípadným vznikom mimoriadnej udalosti v našej nemocnici a následným vyhlásením mimoriadnej situácie. Poslucháči sa na ňom dozvedeli o základných postupoch v prípade evakuácie a ukrytia, systéme varovania a vyrozumenia a taktiež spolupráci s koordinačným strediskom integrovaného záchranného systému v Košiciach.“

Image
Foto: Dionýz Kiss

Na školení sa okrem našich zamestnancov zúčastnili aj osoby, ktoré majú v prenájme niektoré priestory našej nemocnice na základe uzatvorených nájomných zmlúv, zamestnanci Okresného úradu Košice- oddelenie civilnej ochrany a koordinačného strediska IZS.

Image
Foto: Dionýz Kiss

Nemocnica v plnom rozsahu zodpovedá za svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti v zmysle platnej legislatíve o civilnej ochrane obyvateľstva. 

Pridal: Mgr. Ivana Vaněková    
Naposledy zmenené ( 28 máj 2018 )    
UNLP Košice zmenila dopravné značenie v areáli na Rastislavovej 43

21 máj 2018   web - Pozvánky - Oznamy  

Nové pravidlá sú platné od 21.5.2018. Hlavným zámerom je zabezpečiť bezpečný dopravný pohyb a zvýšiť počet parkovacích miest v tomto areáli.

Image

Vnútroareálový dopravný pohyb, ktorý má prevažne jednosmerný charakter, je zabezpečený osadením nového zvislého a vodorovného dopravného značenia. V areáli na Rastislavovej ulici bolo doposiaľ vybudovaných spolu 194 miest. Novým značením sme tento počet navýšili o 12 miest. Všetky práce súvisiace s realizáciu nového značenia boli hradené z vlastných zdrojov.

V tejto súvislosti žiadame všetkých návštevníkov našej nemocnice, aby zvýšili pozornosť pri pohybe v areáli a rešpektovali nové dopravné značenie. 

Pridal: Mgr. Ivana Vaněková    
Naposledy zmenené ( 21 máj 2018 )    
Psychiatrická klinika UNLP Košice získala Cenu primátora mesta Košice

11 máj 2018   web - Udialo sa...  

Duševné ochorenia sú rôznorodé a dôsledky postihujú človeka individuálne, v závislosti od intenzity, od veku prepuknutia ochorenia, od podpory zo strany rodiny a spoločnosti a viacerých ďalších faktorov. Každá diagnóza si vyžaduje špecifický prístup či vytvorenie individuálneho terapeutického plánu. Spoločným znakom tejto skupiny pre väčšinu pacientov je potreba dlhodobej stálej starostlivosti a podpory. Práve za excelentnú starostlivosť o pacientov s psychiatrickými diagnózami dostala naša Psychiatrická klinika toto významné ocenenie. 

Image

„Túžba podávať dobrý výkon a byť úspešný, či už vo vlastných očiach alebo v očiach iných, patrí k jedným zo základných aspektov ľudskej psychiky. V  tíme nemôžu fungovať členovia jednotlivo, zvlášť, keď si ch práca vyžaduje mnohopočetné zručnosti, posúdenia a skúsenosti. Schopnosti tímu sú oveľa väčšie ako suma individuálnych schopností v rámci tímu. Ocenenie našich zručností je motiváciou do ďalšej práce, aby sme si aj naďalej zachovali vysokú mieru dôvery, akceptácie  a podpory nie len od našich pacientov, ale aj kolegov  a širokej verejnosti pri zlepšovaní kvality zdravotníckej starostlivosti a sociálnej pomoci,“  uviedla primárka kliniky, MUDr. Slávka Dubinská, MHA.   
 

Pridal: Mgr. Ivana Vaněková    
Naposledy zmenené ( 21 máj 2018 )   Čítať viac...  
Nechajte si zadarmo skontrolovať znamienka

11 máj 2018   web - Pozvánky - Oznamy  

Podujatie prebiehajúce pod záštitou Európskej akadémie dermatológie a venerológie je zamerané na preventívne vyšetrenie kože a zvýšenie informovanosti verejnosti o rizikových faktoroch vzniku kožných nádorov, predovšetkým o vplyve slnečného žiarenia. 

Preventívne bezplatné vyšetrenie v rámci kampane budú naši dermatológovia realizovať dňa 16.5.2018 (streda) v priestoroch Kliniky dermatovenerológie na Tr. SNP 1 (na 8. poschodí) v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

     "Zhubné nádory kože patria vôbec medzi najčastejší typ rakoviny u človeka a neobchádzajú ani ľudí v mladom veku", konštatuje primár kliniky MUDr.Tomáš Kampe, MPH.  Ako zároveň dodáva: "Rakovina kože môže byť liečiteľná za predpokladu, že je diagnostikovaná a liečená v predstihu. Preto je dôležité, aby verejnosť bola informovaná o rizikových faktoroch jej vzniku a možných príznakoch tohto závažného ochorenia". 

     Okrem vyšetrenia kožného povrchu a už prítomných znamienok sa dermatológovia počas akcie zamerajú aj na objasňovanie rizikových faktorov vzniku rakoviny kože a zdôrazňovanie významu preventívnych vyšetrení. "Rakovina kože nezmizne, ak ju budete ignorovať. Naopak, umožníte tým jej šírenie a vznik komplikácií, čo v prípade malígneho melanómu môže mať fatálne dôsledky", dopĺňa primár.  Minulý rok bolo v rámci Melanoma day na Klinike dermatovenerológie UNLP bolo vyšetrených 73 pacientov, z toho boli zachytené 4 basaliomy.

  

Pridal: Mgr. Ivana Vaněková    
Naposledy zmenené ( 11 máj 2018 )    
V priestoroch UNLP Košice sme učili, ako si správne dezinfikovať ruky

11 máj 2018   web - Udialo sa...  

Vyskúšali ste si niekedy pod UV lampou, či máte správne vydezinfikované ruky? Takúto možnosť dostali v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice všetci tí, ktorí sa zapojili do osvetového podujatia pri príležitosti Svetového dňa čistých rúk. Jeho cieľom bolo upozorniť na potrebu zvýšenej hygieny rúk pri návšteve nemocnice, vďaka ktorej chránime seba i ostatných.

Image

Každá nemocnica je aj napriek každodennému čisteniu jej priestorov prostredím so zvýšeným výskytom mikróbov. Rôzne vírusy či baktérie, ktoré môžu byť nebezpečné nie len pre personál, ale aj pre pacientov,  prinášajú do nemocnice rôzni návštevníci či pacienti. Pri odchode zo zdravotníckeho zariadenia by sme sa mali všetkých týchto nebezpečenstiev zbaviť. Práve preto sa UNLP Košice spolu s ďalšími 5 slovenskými nemocnicami zapojila do osvetového podujatia zameraného na správne čistenie rúk.

Návštevníci nemocnice si mali možnosť pomocou špeciálnej UV lampy bezplatne otestovať, či svoje ruky pri príchode a odchode zo zdravotníckeho zariadenia dezinfikujú správne. Naučiť sa mohli správnu techniku pre dôkladnú dezinfekciu rúk a na ich ďalšie otázky k hygiene rúk našli odpovede u vyškoleného personálu v promostánku. K dispozícii boli aj rôzne informačno-edukačné materiály.  

Image

U nemocničných pacientov je riziko nákazy vyššie a nebezpečnejšie ako pre zdravého človeka, keďže v dôsledku ochorenia alebo invazívnych zákrokov, ktoré podstúpili, môžu mať zníženú imunitu. Najviac ohrození sú pacienti operačných oddelení, jednotiek intenzívnej starostlivosti a pracovísk intenzívnej medicíny. Vďaka správnej hygiene rúk môžeme ochrániť pred nákazou nielen seba, ale aj svoje okolie.

Pridal: Mgr. Ivana Vaněková    
Naposledy zmenené ( 11 máj 2018 )    
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalšie > Koniec >>

Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov
Kto je online?
Máme 190 návštevníkov online

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

 Zmluvný partner:  


©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001