Dnes je streda 8. júla 2020. Sviatok má Ivan zajtra má sviatok Lujza .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka
Oznam: 
Monitorovanie priestorov Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice kamerovým systémom (viac v položke „Ochrana osobných údajov“).
Voľné pracovné miesta v UNLP Košice

16 október 2019   web - Pozvánky - Oznamy  

UNLP Košice príjme do svojho tímu  dvoch atestovaných aj neatestovaných lekárov na Oddelenie urológie

Ak sa chcete stať súčasťou urologického tímu druhej najväčšej nemocnice na Slovensku, svoj životopis, žiadosť o prijatie do zamestnania a súhlas so spracovaním osobných údajov doručte:

-osobne na personálnom oddelení UNLP Košice, Rastislavova 43
-poštou na rovnakú adresu
-emailom na adresu personalne@unlp.sk  

 Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Pridal: Mgr. Ivana Vaněková    
Naposledy zmenené ( 16 október 2019 )    
UNLP Košice získala významné ocenenia

14 október 2019   web - Udialo sa...  

UNLP Košice bola odmenená za špičkovú zdravotnú starostlivosť o pacientov s cievnymi mozgovými príhodami. Ocenenie sme získali v Miláne na Európskom kongrese - "European Stroke Organisation Congress". Naša nemocnica získala 1 diamantové a 3 zlaté ocenenia.

Image
Foto: Dionýz Kiss

Najväčší podiel na ocenení majú pracovníci Neurologickej kliniky, ktorí zlepšením manažmentu pacientov s cievnou mozgovou príhodou (CMP) skrátili čas do podania trombolytickej liečby a tým prispeli k zvýšeniu počtu liečených pacientov, čo boli  hlavné kritériá na udelenie ocenenia, v spolupráci s Klinikou rádiológie a zobrazovacích metód UNLP Košice, ktorá sa podieľa na diagnostike a realizuje endovaskulárnu liečbu.

V súčasnosti sú v UNLP Košice k dispozícii dvaja erudovaní invazívni rádiológovia, ktorí poskytujú prvotriednu zdravotnú starostlivosť 24 hodín 7 dní v týždni a ďalší sú vo výchove, čo sa odrazilo v náraste počtu endovaskulárnych výkonov. „Kým v rokoch 2015 - 2017 to bolo 30 - 36 pacientov ročne, len za prvý polrok roku 2019 to bolo 112 pacientov, a to hovoríme len o pacientoch s tzv. nedokrvením mozgu," uviedla prednostka Neurologickej kliniky prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. Minulý rok to dokonca bolo vyše týchto 70 zákrokov.  

Slová pani prednostky doplnil v UNLP Košice už roky pôsobiaci špičkový rádiológ MUDr. Piotr Pedowski: „Vďaka zlepšujúcej sa spolupráci a diagnostike na odosielacích pracoviskách a dostupnosti prístrojového vybavenia evidujeme masívny nárast endovaskulárnych zákrokov pri ischemických CMP. Predpokladáme, že do konca roka 2019 vykonáme do 250 mechanických trombektómií, čo je v porovnaní s minulým rokom mnohonásobný rozdiel." Na východnom Slovensku sme momentálne jediné pracovisko, ktoré pokrýva tieto služby v takomto rozsahu.

Ocenenia sa udeľujú za jednotlivé štvrťroky. UNLP Košice získala 1 diamantové a 3 zlaté ocenenia, čo je dôkazom toho, že vyrovnane po celý rok zabezpečuje starostlivosť o pacientov s cievnymi mozgovými príhodami na úrovni vyspelých európskych pracovísk.

Image
Foto: Dionýz Kiss

Ďalšie skvalitnenie starostlivosti očakávame po spustení nového angiografického prístroja, ktorý bude v prevádzke už čoskoro.

 

Pridal: Mgr. Ivana Vaněková    
Naposledy zmenené ( 14 október 2019 )    
Podporme spolu našich zamestnancov

08 október 2019   web - Pozvánky - Oznamy  

Ocenenie "Môj lekár" a "Moja sestra"

Toto prestížne ocenenie vzdáva hold výnimočným lekárom a sestrám, ktorí sú vďaka svojej empatii, obetavosti a vysokému nasadeniu mimoriadnym prínosom pre pacientov. Sú tu pre nich aj nad rámec svojich pracovných povinností, pretože svoje povolanie nevnímajú len ako prácu, ale predovšetkým ako poslanie.

Sme veľmi hrdí, že sa medzi TOP 10 nominovaných dostali aj dvaja výnimoční zamestnanci UNLP Košice. Pošlite im prosím svoj hlas na stránke:


https://aopp.sk/ocenenie-moj-lekar-moja-sestra

Image

PhDr. Alena Kellnerová, MPH.

Už 25 rokov sa v Univerzitnej nemocnici L. Paustera v Košiciach stará o pacientov, kde od roku 2009 zastáva funkciu vedúcej sestry Kliniky úrazovej chirurgie. Práve jej pracovisko, ktoré sa neraz spája s mnohými ťažkými úrazmi a nešťastiami, ju naučilo, že neexistuje slovo „nedá sa" a vždy treba hľadať možnosti, ako pacientom pomôcť. Svojou odbornosťou a ľudským prístupom sa stala vzorom pre mnohé kolegyne a kolegov. Počas svojej praxe sa nikdy neprestala venovať vzdelávaniu, osobnému rozvoju či prednáškovej činnosti na pracovisku, ale aj na regionálnej a celoslovenskej úrovni. Osvojila si mnoho teoretických vedomostí a praktických skúseností, ktoré zaviedla do praxe a vďaka ktorým sa Klinika úrazovej chirurgie v Košiciach stala jedným z najšpičkovejších pracovísk na Slovensku.

Image

MUDr. Marián Rošák, MPH

Už 15 rokov pomáha pacientom na septickom oddelení UNLP Košice. Ako vedúci lekár ošetruje pacientov s chronickými ranami a dekubitmi nielen vo svojej ambulancii, ale navštevuje ich aj nad rámec možností stanovených v zákone- v domácom prostredí či v zariadeniach sociálnych služieb. Ako sám hovorí: „Bolesť  pri  chronických ranách a preležaninách je veľmi silná a starostlivosť potrebuje mnoho zmien. Úlohou odborníkov a celej spoločnosti je ich čo najskôr presadiť." Je zakladajúcim členom Slovenskej spoločnosti pre hojenie rán, členom dozornej rady a EWMA (European Wound Management Association). Dlhé roky prednáša o hojení chronických rán a dekubitov a o podtlakovej terapii, ktorú zaviedol do liečebného procesu pacientov. Je spoluautorom niekoľkých publikácií, angažuje sa vo vzdelávacích programoch na prevenciu a hojenie chronických rán a zasadzuje sa o vytváranie pilotných centier.

Hlasovať môžete do 3. novembra 2019!

Pridal: Mgr. Ivana Vaněková    
Naposledy zmenené ( 08 október 2019 )    
V Košiciach sa konali Fyto – apiterapeutické dni s poradovým číslom XVII.

07 október 2019   web - Udialo sa...  

Podujatie s medzinárodnou účasťou prinieslo prítomným mnohé nové zaujímavé poznatky v oblasti naturálnej medicíny. Hlavnými témami boli apiterapia, fytoterapia, funkčné potraviny či probiotiká a zdravie.  

Image
Foto: Dionýz Kiss

Po slávnostnom otvorení boli odovzdané čestné uznania  za dlhoročnú aktívnu účasť a podporu tohto podujatia zahraničným účastníkom z Ukrajiny a Maďarska, pracovníkom SAV a starostovi MČ JUH JUDr. Jaroslavovi Hlinkovi, kde sa toto podujatie už pravidelne koná.   

Image
Foto: Dionýz Kiss

Prvé prednášky sa týkali pozitívnych účinkov včelích produktov pri rôznych ochoreniach. Ďalšie boli o význame vody pre zdravie, pričom popísané boli liečivé účinky vody, v ktorej sa zníži výskyt deutéria (ťažký vodík). Ďalšia prednáška pojednávala o súvislosti infekcie mikróbom Helikobacter pylori s nedokrvením srdcového svalu. Ďalšie  prednášky z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,  resp. Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, pojednávali o pozitívnych účinkov určitých liečivých rastlín na zdravie. Posledné prednášky prvého dňa z Ústavu experimentálnej medicíny LU UPJŠ  sa venovali pozitívnym účinkom omega-3 mastných kyselín.

Počas nedele sa prednášalo o úlohe probiotík, resp. črevného mikrobiómu.  Hovorilo sa o cielenej modulácii črevného mikrobiómu v prevencii a terapii chorôb, či o pozitívnych účinkoch športu, resp. pohybu na črevnú  mikrobiotu a účinku nového probiotického prípravku na imunitu včiel.

Image
Foto: Dionýz Kiss

"Som veľmi rád, že sa podujatia zúčastnilo takmer 100 účastníkov, medzi  nimi opakovane aj svetovo známi odborníci zo zahraničia aj odborníci zo Slovenskej akadémie vied, ktorí na záver podujatia  pozitívne hodnotili jeho odbornú aj organizačnú úroveň. Potešilo ma aj to, že  možnosť účasti na podujatí okrem lekárov, farmaceutov a prírodovedcov využili aj "laici", ktorí zhodnotili, že to pre nich znamenalo aj  možnosť získať také  vedomosti, ktoré môžu použiť v praktickom živote," zhodnotil podujatie predseda organizačného výboru MUDr. Štefan Košlík.

Fyto - apiterapeutické dni vznikli ako podpora a propagácia prírodných prostriedkov na udržanie a upevnenie zdravia. Uvedené podujatie, ktoré sa pravidelne koná v Košiciach, má hlboký ohlas u širokej verejnosti na Slovensku aj v zahraničí. 

 

Pridal: Mgr. Ivana Vaněková    
Naposledy zmenené ( 07 október 2019 )    
Voľné pracovné pozície v UNLP Košice

02 október 2019   web - Pozvánky - Oznamy  

UNLP Košice príjme do svojho tímu atestovaných aj neatestovaných lekárov na Oddelenie patológie

Ďalej prijmeme zdravotnícky personál v týchto odbornostiach:

- lekár- intenzivista na JIS pracoviská kliník a oddelení

- zdravotnícky záchranár na Oddelenie urgentného príjmu do nepretržitej prevádzky

- sestra  v nepretržitej prevádzke na rôzne lôžkové pracoviská

- sestra v jednozmennej prevádzke na operačné sály

- praktická sestra na rôzne lôžkové pracoviská

- lekár s atestáciou z internej medicíny na internú ambulanciu Oddelenia urgentného príjmu

Ak sa chcete stať súčasťou tímu druhej najväčšej nemocnice na Slovensku, svoj životopis, žiadosť o prijatie do zamestnania a súhlas so spracovaním osobných údajov doručte:

-osobne na personálnom oddelení UNLP Košice, Rastislavova 43
-poštou na rovnakú adresu
-emailom na adresu personalne@unlp.sk

 Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Pridal: Mgr. Ivana Vaněková    
Naposledy zmenené ( 08 október 2019 )    
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalšie > Koniec >>

Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov
Kto je online?
Máme 194 návštevníkov online

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

 Zmluvný partner:  


©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001