COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je nedeľa 28. februára 2021. Sviatok má Zlatica zajtra má sviatok Albín .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Nemocnica arrow Pracoviská arrow Kliniky arrow GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1
GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1 Formátovať pre tlač

12 september 2006    

1. odkaz - PRACOVISKÁ A ODDELENIA KLINIKY 
2. odkaz - AMBULANCIE A PORADNE


I. Gynekologicko-pôrodnícka klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ bola jedným zo zakladajúcich ústavov lekárskej fakulty UPJŠ, a jej korene siahajú do roku 1948. Vznikla na báze Štátnej pôrodnice a babskej školy na Moyzesovej ulici č. 9 v Košiciach. Zvyšujúci sa počet pacientiek, rodičiek a neustály nárast počtu študentov LF viedol v roku 1971 k vytvoreniu dvoch pracovísk, I. a II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky. V roku 1981 sa I. gyn.-pôr. klinika presťahovala z Rastislavovej ulice do novej budovy monobloku FNsP na Triede SNP č. 1 v Košiciach. Od roku 1995 je I. gynekologicko-pôrodnícka klinika  Perinatologickým centrom, kde sa koncentrujú všetky patologické stavy rizikovej gravidity predovšetkým s rizikom predčasného pôrodu dieťaťa vyžadujúce intenzívnu starostlivosť.

Klinika je zameraná na komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť o ženu. Pedagogická činnosť zahŕňa výučbu poslucháčov Lekárskej fakulty UPJŠ, domácich a zahraničných študentov, bakalárskych a magisterských štúdií v ošetrovateľstve, fyzioterapeutov a záchranárov. Vedecko-výskumná činnosť pracoviska je orientovaná na poruchy priebehu tehotnosti so špeciálnym zameraním na preeklampsiu, HELLP syndróm, intrapartálnu hypoxiu plodu a predčasný pôrod, onkológiu so zameraním na malignómy uteru a imunológiu porúch reprodukcie. Klinika poskytuje konziliárne a superkonziliárne vyšetrenia v ultrasonografickej  diagnostike, onkologických ochorení, detskej gynekológie, urogynekológie a senológie. I. Gynekologicko-pôrodnícka klinika je jediné pracovisko na Slovensku, ktoré sa zaoberá imunológiou reprodukcie a ako jediné v republike spolu so Združenou tkanivovou bankou vyšetruje 7 druhov antifosfolipidových protilátok. 

Gynekologicko-pôrodnícka klinika patrí medzi najväčšie pracoviská Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Má celkovo 70 lôžok a 8 lôžok jednodňovej ambulantnej starostlivosti. Je situovaná na 16. a 17. poschodí monobloku na Triede SNP č. 1 a tvorí ju šesť úsekov - 4 lôžkové oddelenia, jedna pôrodná a tri operačné sály. Súčasťou priestorov tohto pracoviska je samostatne pôsobiace Neonatologické oddelenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a Klinika neonatológie Detskej fakultnej nemocnice. Klinika ponúka pre svoje pacientky možnosť ubytovania na nadštandardných jednoposteľových izbách na popôrodnom oddelení. Ponúka tiež možnosť pôrodu na nadštandardnej pôrodnej sále so špeciálnym polohovateľným pôrodným stolom.

 

VEDENIE PRACOVISKA:  

Prednosta: doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH
Zástupca prednostu: MUDr. Anton Mikolaj, MPH 
Vedúca sestra: PhDr. Anna Demeterová
  gynekologia.snp@unlp.sk  

 

Image

TEL. KONTAKT:
Prednosta: 055/ 640 3615, sekretariát: 055/640 3634, fax: 055/ 6403639
Primár: 055/ 640 3631, sekretariát: 055/ 640 3617, fax 055/ 640 3639
Vedúca sestra: 055/ 640 3608, fax 055/640 3639

S klinikou spolupracuje nezisková organizácia GYNMED,
prostredníctvom ktorej môžete prispieť na skvalitnenie činnosti pracoviska:

NÁZOV: GYNMED, n.o.
Pracovisko: Gynekologicko-pôrodnícka klinika UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 35583444
ADRESA: Podtatranského 5, Košice 04001
BANKA: Dexia banka Slovensko a.s.
KÓD: 5600
ČÍSLO ÚČTU: 0554203002

 

P R A C O V I S K Á     A    O D D E L E N I A     K L I N I K Y :

Oddelenie 16A – oddelenie konzervatívnej gynekológie, t.č. 055/ 640 3606
• Diagnostika a liečba zápalových ochorení malej panvy a prsníkov
• Starostlivosť o pacientky po malých operačných výkonoch
• Jednodňová ambulantná starostlivosť (JAS)

Oddelenie 16B- pooperačné oddelenie, t.č. 055/ 640 3607  
• Operačná liečba všetkých základných gynekologických ochorení brušnou a pošvovou
  cestou
• Laparoskopické operačné výkony
• Rekonštrukčné operácie pošvy a panvového dna
• Radikálne výkony pri gynekologických malignitách
• Rekonštrukčné operácie pri vrodených vývojových chybách vonkajšieho a vnútorného
  genitálu
• Operácie prsníkov pri benígnych a malígnych ochoreniach
• 3 jednoposteľové izby za poplatok

Oddelenie 17A -  oddelenie rizikovej a patologickej gravidity 
s regionálnou pôsobnosťou v rámci Košického kraja, t.č. 055/ 640 3620
• Diagnostika a liečba hrozby predčasného pôrodu
• Komplexná starostlivosť pri vrodených vývojových chybách plodu
• Interdisciplinárna starostlivosť o matku pri ochoreniach 
 kardiovaskulárneho, nervového, endokrinného, pľúcneho, gastroenterologického,
 uropoetického, hematologického a imunitného systému
• Diagnostika a liečba intrauterinnej rastovej retardácie plodu (zaostávanie rastu plodu)
• Starostlivosť o viacplodovú graviditu, o matky po asistovanej reprodukcii
• 3 jednoposteľové izby za poplatok

Oddelenie 17B -  popôrodné oddelenie, t.č. 055/ 640 3621
• Starostlivosť o matku po spontánnych a operačných fyziologických pôrodoch
• Starostlivosť o matku po spontánnych a operačných pôrodoch rizikových a
  patologických gravidít
• Systém rooming  in (spoločný 24-hodinový pobyt matky a dieťaťa), súčinnosť s
  Novorodeneckým oddelením FN L. Pasteura Košice a Klinikou neonatológie DFN
• 6 nadštandardných izieb (3 úrovne)


nadštandardné izby 

Gynekologická operačná sála, 16. p., t.č. 055/ 640 3613 
Malá zákroková operačná sála:
• Gynekologické zákroky na vonkajších a vnútorných rodidlách (excízie, kyretáže, vakutáž,
  abrázie)
• Elektrochirurgické zákroky na krčku maternice (tvz. LEEP alebo LETZ konizácie)
• Terapia hroziacich potratov v I. a II. trimestri
• Umelé prerušenie gravidity v I. a II. trimestri
• Diagnostické hysteroskopie a hysterosalpingografie
• Zákroky jednodňovej chirurgie

 
zákroková miestnosť

Veľká operačná sála:
• Denná realizácia všetkých druhov operačných gynekologických výkonov, od
  laparoskopických, vaginálnych, až po radikálne brušné výkony

 


laparoskopická veža

 

Pôrodná sála a operačná sála pre cisársky rez, t.č. 055/ 640 3623
• Tri samostatné pôrodné boxy vybavené monitormi /kardiotokograf,  pulzný oxymeter/, na
  sledovanie stavu plodu počas pôrodu a anesteziologickým prístrojom
• Nadštandardná pôrodná miestnosť
• Možnosť prítomnosti otca pri pôrode a v predpôrodnom období
• Nadštandardná izba pre oteckov
• K dispozícii je aj tzv. bezbolestný pôrod (PEDA – pôrodná epidurálna analgézia), ktorú
  realizujeme v spolupráci s anestéziológom z I. KAIM
• Možnosť odberu pupočníkovej krvi

 
príjem na pôrodnú sálu 


nadštandardná pôrodná sála  


izba pre budúcich oteckov

Príjmová gynekologicko-pôrodnícka ambulancia, (2. poschodie, monoblok UNLP, Trieda SNP 1, Košice) t.č. 055/640 3131, 3124
  MUDr. Jozef Kolinovský, resp. službukonajúci lekár ÚPS
• Príjem pacientok na kliniku
• Kontroly pacientok po prepustení
• Konzultačná činnosť pre neštátnych gynekológov
• Prenatálna starostlivosť v X. mesiaci gravidity
 
Centrálny operačný trakt –  gynekologická sála, I.  poschodie, t.č. 055/640 2824
• Denná realizácia všetkých druhov operačných  gynekologických výkonov, od
  laparoskopických, vaginálnych, až po radikálne brušné výkony. 

< návrat na Obsah >

A M B U L A N C I E    A   P O R A D N E :

1. Konziliárna a indikačná ambulancia
(
16. poschodie), t.č. 055/ 640 3605
• denné konziliárne vyšetrenia pre hospitalizované pacientky Univerzitnej nemocnice 
 a všetky pacientky poukázané z regionálnych pracovísk  (poverený konziliárny lekár)
• každý utorok a piatok od 10,00 hod. vyšetrovanie pacientiek pred plánovaným operačným
  výkonom (primár kliniky)


ambulancie

2. USG konzilárna ambulancia
(16. poschodie), t.č. 055/ 640 3628,
ordinačné hodiny: od 9,00 – 14,30 hod.
• Pondelok:  MUDr. Iveta Rošáková 
• Utorok:      MUDr. Milan Matta, MUDr. Richard Molokáč
• Streda:      MUDr. Jozef Knop
• Štvrtok:     MUDr. Branislav Murín, PhD.
• Piatok:      MUDr. Peter Böszörményi 
- komplexná ultrasonografická morfologická diagnostika patológie malej panvy
  (vrodených vývojových chýb, zápalov, endometriózy, benígnych a malígnych lézií).
-  funkčné vyšetrenie reprodukčných orgánov (poruchy ovulácie, predčasné
  ovariálne zlyhanie, patologická vaskularizácia v onkogynekológii).
- gynekologická ultrasonografia detského veku
- skríning vrodených vývojových chýb plodu, prejasnenie záhlavia (nosová kosť…).
- vyšetrenie vnútromaternicového stavu plodu (wellbeing, prietokové parametre 
  uteroplacentárnej a fetálnej cirkulácie, biofyzikálny profil, množstvo plodovej vody).
- sledovanie patologického vývoja plodu (malnutritívne plody, rastovo retardované plody,
  makrozómne plody).
- sledovanie gravidít u matiek so systémovými ochoreniami 
  (kardiovaskulárnymi, endokrinnými, neurologickými, gastrointestinálnymi,
  ortopedickými, urologickými, hematologickými …).


ultrazvukové pracovisko

3. Antisterilná poradňa
(2. poschodie, monoblok UNLP, Trieda SNP 1, Košice), t.č. 055/ 640 2718
• ordinačné hodiny: pondelok: 12.00 - 14.00 hod., 
       MUDr. Peter Suchánek
- diagnostika a liečba neplodného páru (opakované potraty, mŕtve plody, 
  endokrinologická sterilita, imunologická sterilita (vyšetrenie najširšieho spektra
  protilátok v rámci Slovenska), sterilita podmienená trombofilnými stavmi.
-  intrauterinná homológna inseminácia
-  systémová liečba endometriózy analógmi GnRH 
-  príprava pacientiek na refertilizačné operačné výkony

4. Gynekologická ambulancia pre deti a dorast
(2. poschodie, monoblok UNLP, Trieda SNP 1, Košice), t. č. 055/ 640 2718
•  Ordinačné hodiny: utorok a piatok od 9,00-14,00 hod.
       MUDr. Nadežda Zimová

       MUDr. Richard Molokáč
       MUDr. Jana Maňková
- komplexná gynekologická starostlivosť o dievčatá od narodenia do 19-teho roku života:
  diagnostika a liečba porúch nástupu puberty, zápalov vonkajších a vnútorných rodidiel,
  vývojových anomálií genitálu, porúch menštruačného cyklu, benígnych a maligných
  nádorov rodidiel, porúch vývoja,  nádorov a zápalov prsnej žľazy
- prenatálna starostlivosť o mladistvé tehotné
- odbery a hodnotenie hormonálnej cytológie
- predpis hormonálnej antikoncepcie
- ultrasonografické vyšetrenie orgánov malej panvy

5.  Poradňa pre cervikálnu patológiu 
(2. poschodie, monoblok UNLP, Trieda SNP 1, Košice), t.č. 055/ 640 2718
• Ordinačné hodiny: každý štvrtok od 9,30-13,00 hod.,  
       MUDr. Alojz Makara , MUDr. Jozef Knop
- komplexná diagnostika všetkých prekanceróz krčka maternice, vulvy a pošvy.
- expertná kolposkopická diagnostika
- ambulantné ošetrenie benigních lézií krčka maternice – kryoterapia
- cytologická diagnostika a HPV typizácia

6.  Urogynekologická ambulancia
(
16. poschodie, monobloku UNLP, Trieda SNP 1, Košice), t.č. 055/ 640 3605
• Ordinačné hodiny: utorok a štvrtok od 13.00 -14.30 hod., 
       doc. MUDr.  Peter Urdzík, PhD., MPH

- základné diagnostické vyšetrenia pri močovej inkontinencii


7. Poradňa pre prenatálnu genetickú diagnostiku
v spolupráci s oddelením Klinickej genetiky:
(16. poschodie, monobloku UNLP, Trieda SNP 1, Košice), t.č. 055/ 640 3230, 3233, 2140 
       MUDr. Milan Matta, t.č. 055/ 640 3612  
• Ordinačné hodiny: každá streda od 8.00 do 12.00 hod. 
 odber plodovej vody transabdominálne (cez prednú brušnú stenu
 pod ultrasonografickou kontrolou – amniocentéza

- výkon je plne hradený zo zdravotného poistenia
- cytogenetické vyšetrenie karyotypu plodu
- biochemické vyšetrenie plodovej vody
- kultivačné vyšetrenie plodovej vody
- cielené vyšetrenie karyotypu hybridizačnými metódami -  FISH

 8. Poradňa pre klimaktérium a osteoporózu 
(2. poschodie, monoblok UNLP, Trieda SNP 1, Košice), t.č. 055/ 640 3131, 3115
• ordinačné hodiny: streda od 12,00 do 14,00 hod.
       MUDr. Karol Kanaba
- komplexná starostlivosť o ženu v období prechodu – menopauzy (úprava porúch
  menštruačného cyklu). 
- sledovanie pacientiek užívajúcich hormonálnu substitučnú liečbu (mamografické
  vyšetrenie, denzitometrické vyšetrenie).

9. Ambulancia chronickej panvovej bolesti 
(2. poschodie, monoblok UNLP, Trieda SNP 1, Košice), t.č. 055/ 640 3131, 3115
• ordinačné hodiny: streda od 10,00 do 12,00 hod.
       MUDr. Anton Mikolaj
- komplexná starostlivosť o ženu pri liečbe panvových bolestí.
- systémová liečba endometriózy analógmi GnRH a neoperačná liečba myómov maternice 


10. Poradňa pre rizikovú tehotnosť 
(16. poschodie, monoblok UNLP, Trieda SNP 1, Košice), t.č. 055/ 640 3628
• ordinačné hodiny: každý pondelok od 13.00 do 14.30 hod.
       MUDr. Iveta Rošáková
      
 

< návrat na Obsah >

MENNÝ ZOZNAM LEKÁROV KLINIKY:

Lekári:
Mikolaj Anton, MUDr. - primár
Rošáková Iveta, MUDr. - zástupca primára


Androvičová Lucia, MUDr.
Böszörményi Peter, MUDr.
Csorbová Zuzana, MUDr.
Čečková Eva, MUDr.
Čelovský Marián, MUDr.
Dianišková Katarína, MUDr.
Kanaba Karol,MUDr.
Knop Jozef, MUDr.
Kolinovský Jozef, MUDr.
Liptáková Zuzana, MUDr.
Lojová Kristína, MUDr.
Makara Alojz, MUDr.
Molokáč Richard, MUDr.
Murín Branislav, MUDr., PhD.
Posluch Jozef, MUDr.
Suchánek Peter, MUDr.
Takácsová Lucia, MUDr.
Valko Ján,MUDr., MPH
Zimová Nadežda, MUDr.

Odborní asistenti a doktorandi Lekárskej fakulty:
Urdzík Peter, doc. MUDr., PhD., MPH - prednosta kliniky

Dudič Rastislav, MUDr. – interný doktorand
Dudičová Viera, MUDr., PhD. – odborný asistent
Fialová Božena, MUDr. – odborný asistent
Matta Milan, MUDr. – odborný asistent
Suchánek Peter, MUDr. – odborný asistent


INFORMÁCIA PRE BUDÚCE MAMIČKY:

Čo si vziať do pôrodnice?
Z dokumentov:
- preukaz pre tehotné
- výsledky a nálezy špeciálnych vyšetrení (USG, výsledok amniocentézy, interné, kardiologické a pod.)
- preukaz o zdravotnom poistení
- občiansky preukaz a sobášny list
Z osobných vecí:
- 1-2 nočné košele so zapínaním vpredu
- župan, uterák a hygienické potreby
- prezuvky, prípadne šľapky na sprchovanie, ponožky
- pôrodnícke vložky s vyššou absorbčnou schopnosťou – dostať ich v zdravotníckych
  potrebách
- materskú podprsenku, príp. 3 plátené plienky na prsníky
- potreby pre novorodenca (klobúčik na dojčenie, odsávačku)

I.gynekologicko-pôrodnícka klinika
PopisTel. čísloPoznámky
Prednosta055 / 640 3615 
Zást.prednostu055 / 640 3631 
Sekretariát055 / 640 3617 
Sekretariát LF UPJS055 / 640 3634 
Vedúca sestra055 / 640 3608 
Staničná sestra oddelenia 16 A055 / 640 3606 
Staničná sestra oddelenia 16 B055 / 640 3607 
Staničná sestra oddelenia 17 A055 / 640 3620 
Staničná sestra oddelenia 17 B055 / 640 3621 
Konziliárne vyšetrenia- odd. 16 A055 / 640 3606 
Pôrodná asistentka pôrodného sálu055 / 640 3626 
Pôrodna sála055 / 640 3623 
Pôrodna sála- príjem055 / 640 3624 
Pôrodna sála - III.box055 / 640 3629 
Sekčná sála055 / 640 3625 
Ultrazvuk 16.p.055 / 640 3628 
Ambulancia 16.posch.055 / 640 3614 
Operačná sála 16.posch.055 / 640 3613 
Knižnica 16.posch.055 / 640 3618 
Izba lekárov 16.posch.055 / 640 3612 
Izba lekárov 17. posch.055 / 640 3616 
Izba lekárov 16. posch.055 / 640 3611 
Izba lekárov 16. posch.055 / 640 3636 
Denná miestnosť operačných sestier055 / 640 2610 
Izba lekárov 17 posch. - cirkulanti055 / 640 3635 
Izba lekárov 17 posch.055 / 640 3630 
Izba lekárov 17 posch.055 / 640 3633 
Prijímacia ambulancia s nepretržitou prevádzkou 2.posch.055 / 640 3131 
Vyšetrovňa 2.posch.055 / 640 4242 
Gynekologické poradne 2.posch.055 / 640 2718 
Izba lekárov 2.posch.055 / 640 3642 
Denná miestnosť sestier 2.posch.055 / 640 2640 

 


Pracovisko: SNP 1, Monoblok 16.p.A.- 17.p.A 

 

 

Pridal: Juraj Mihalyi    
Naposledy zmenené ( 14 október 2020 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001