COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je utorok 26. januára 2021. Sviatok má Tamara zajtra má sviatok Bohuš .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Nemocnica arrow Pracoviská arrow Oddelenia arrow NEONATOLOGICKÉ ODDELENIE, pracovisko Trieda SNP 1
NEONATOLOGICKÉ ODDELENIE, pracovisko Trieda SNP 1 Formátovať pre tlač

02 október 2006    

 

Neonatológia je medicínsky odbor zaoberajúci sa starostlivosťou o novorodenca. S rozvojom intenzívnej starostlivosti o novorodenca v druhej polovici dvadsiateho storočia sa začala neonatológia profilovať ako samostatný odbor. Výsledkom postupného odlíšenia sa od pediatrie bol vznik odbornej neonatologickej spoločnosti a následné zakladanie neonatologických oddelení.  

Neonatologické oddelenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice na Triede SNP č. 1 pracuje ako samostané odddelenie pri I. gynekologicko-pôrodníckej klinike.  Má 35 lôžok a je situované na 17. poschodí lôžkového monobloku na Triede SNP 1. Je súčasťou Perinatologického centra  pre východoslovenský región (Košický a Prešovský kraj) a vzhľadom k širokému rozsahu zdravotnej problematiky novorodencov úzko spolupracuje s Klinikou neonatológie Detskej fakultnej nemocnice Košice a  oddeleniami Univerzitnej nemocnice formou konziliárnej starostlivosti.

Tím kvalifikovaných sestier a lekárov s vysokými odbornými vedomosťami sa stará o zdravých novorodencov, poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť ľahko nedonoseným novorodencom, novorodencom s nízkou pôrodnou hmotnosťou a perinatálnou patológiou. Pred pôrodom je na pôrodnej sále prítomná  sestra a lekár, ktorý bezprostredne po narodení vykoná prvé vyšetrenie novorodenca. Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečuje sestra. Vždy je vítaná prítomnosť otca, ktorý je psychickou podporou pre matku a môže prežívať prvé chvíle spolu so svojou rodinou. Taktiež je mu umožnené byť pri prvom ošetrení svojho dieťaťa.

VEDENIE PRACOVSKA:

Primár:  MUDr. Peter Krcho, PhD.
Vedúca sestra: Mgr. Marcela Jánošíková

 neonatologia.snp@unlp.sk  

 

 Image

TEL. KONTAKT:
Primár: 055/ 640 3141
Vedúca sestra: 055/ 640 3680
Sekretariát: 055/ 640 3680
lekári: 055/ 640 36 22

Prioritou starostlivosti zamestnancov Neonatologického oddelenia je zdravý novorodenec a jeho ďalší fyziologický vývoj, ktorého základom je prirodzená výživa, teda dojčenie. Matkám po spontánnom pôrode je dieťa priložené ,,koža na kožu“ a umožnené samoprisatie k prsníku počas pobytu na pôrodnej sále. Prináša to výhodu skorého rozvoja laktácie ,ale predovšetkým je to nenahraditeľný okamih stretnutia matky so svojim potomkom tvárou v tvár. Matkám po pôrode ,,cisárskym rezom“ je dieťa priložené v krátkom čase po preklade na izbu. Do doby než je matka schopná postarať sa o svoje dieťa, starajú sa o neho sestry. Tie sú taktiež nápomocné  na úseku Rooming-in, kde matky nadobúdajú praktické zručnosti v starostlivosti o svoje dieťa. Prvorodičky majú možnosť prakticky si vyskúšať kúpanie a ošetrovanie novorodenca pod dohľadom skúsených sestier.

S vedomím veľkého významu dojčenia  pre zdravie dieťaťa sa zamestnanci Neonatologického oddelenia snažia o rozvoj laktácie a dojčenia u každej matky. Veľké úsilie venované propagácii a podpore dojčenia, bolo ocenené slovenským výborom UNICEF udelením prestížneho tituluBaby Friendly Hospital“ v decembri 2008. V zmysle jeho zásad propagujú  dojčenie ako dôležitý, prirodzený a nenahraditeľný spôsob výživy dieťaťa. Matky odchádzajú domov vybavené vedomosťami a praktickými skúsenosťami s dojčením vrátane kontaktu na podpornú skupinu laktačných poradkýň občianskeho združenia MAMILA.

Zamestnanci neonatologického oddelenia sa už od roku 1982 venujú zdravotnej výchove matiek v zmysle ošetrovania novorodenca systémom Rooming–in (spoločný pobyt matky a dieťaťa na izbe). Plne akceptujú individuálny prístup matiek k priebehu starostlivosti o novorodenca a nie je problémom dohodnúť sa na odlišnostiach v ošetrovateľskom pláne, pokiaľ to nie je v rozpore s postupmi danými legislatívou. Ochotne zodpovedia akékoľvek otázky matiek týkajúce sa starostlivosti o novorodenca.

V súčasnosti z kolektvu lekárov a sestier pracujúcich na oddelení, 2 lekári a 3 sestry majú certifikát poradenstva pri dojčení. Matky majú možnosť konzultácie a riešenia problémov pri dojčení s certifikovanou poradkyňou pri dojčení- laktačnou konzultantkou. V medicínsky indikovaných prípadoch sa dokrmovanie dieťaťa realizuje alternatívnym spôsobom (laktačnou pomôckou) a matky sú prakticky inštruované. U predčasne narodených alebo chorých novorodencov umiestnených na úseku JIS zahajujú pracovníci oddelenia kontakt s matkou (klokankovanie) a dojčenie akonáhle stav dieťaťa nie je kritický.

Na pracovisku pôsobí Klub matiek „Vitaj drobček“, ktorý je diskusným fórom pre matky a rodinných príslušníkov sa bezprostredne rozprávajú o všetkom, čo súvisí so starostlivosťou o novorodencov.

Image

 


Počas pobytu novorodenca na novorodeneckom oddelení realizujú jeho zamestnanci skríningové vyšetrenia medzi ktoré patria:
• odber kapilárnej krvi na skríning vrodených metabolických chýb - fenylketonúria, kongenitálna hypotyreóza, kongenitálna adrenálna hyperplázia a cystická fibróza
• vyšetrenie bedrových kĺbov novorodenca (Ortolani)
• vyšetrenie zostupu semenníkov u novorodencov – chlapcov
• vyšetrenie pulzu nad femorálnou artériou
• ultrazvukový skríning mozgu
• ultrazvukový skríning obličiek
• neurologický skríning,
• skríning vrodeného záalu šošovky
• vyšetrenie otoakustických emisií – skríning sluchu.

V súlade skoncepciou medicínskeho odboru neonatológie poskytuje neonatologické oddelenie  liečebno-preventívnu starostlivosť ľahko nedonoseným novorodencom a novorodencom s nízkou pôrodnou hmotnosťou:
- stabilizáciu životne dôležitých funkcií, poresuscitačná starostlivosť
- stabilizáciu vnútorného prostredia
- starostlivosť o novorodencov s perinatálnou patológiou – infekcie, hyperbilirubinémie
- starostlivosť o deti matiek z rizikovej tehotnosti

 Neonatologické oddelenie ponúka tieto nadštandardné služby:
• prepichovanie ušníc a naloženie náušníc
• poskytovanie 24 hodinového telefonického poradenstva pri dojčení

 

MENNÝ ZOZNAM LEKÁROV:

MUDr. Beličáková Alexandra
MUDr. Feketeová Lenka
MUDr. Gnothová Elvíra
MUDr. Hajerová Magdaléna
MUDr. Kočanová Vanda
MUDr. Novysedláková Silvia
MUDr. Polívková Magdaléna

F O T O G A L É R I A : 

Image
Neonatologické oddelenie

Image
Prvé spoločné chvíle na pôrodnej sále

Image
Popôrodná adaptácia pôrodnej sále

Image 
Starostlivosť o dieťa - "rooming in"

Image 
Matka a dieťa spolu

Image
Kúpanie novorodenca

Image
Lekárska vizita na úseku JIS

Image
Sesterská starostlivosť na úseku JIS 

Image
Fototerapia – liečba novorodeneckej žltačky  

Image
Nadštandardná izba

Image
Pomoc odborného personálu pri dojčení

 


Pracovisko: Tr. SNP 1  Monoblok 45  17. poschodie  časť B

 

 
Primár:                055 / 640 3141
Vedúca sestra:  055 / 640 3680

 

 

Pridal: Ing. Štefan Uhrín    
Naposledy zmenené ( 09 marec 2020 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001