Dnes je štvrtok 9. apríla 2020. Sviatok má Milena zajtra má sviatok Igor .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Nemocnica v médiách arrow LEKÁRSKE LISTY: Význam liečebnej výživy pri cirhóze pečene
LEKÁRSKE LISTY: Význam liečebnej výživy pri cirhóze pečene Formátovať pre tlač

30 august 2011    

Uverejnené: 4.8.2011
Autor: Bc. Diana Trapplová, asistentka výživy, Oddelenie liečebnej výživy UNLP Košice

Cirhóza pečene sa nezaraďuje medzi ochorenia s  ojedinelým výskytom, naopak toto  ochorenie sa vyskytuje oveľa častejšie a pribúda aj mortalita na následky tohto ochorenia. Pečeňová cirhóza je ochorením chronickým, jeho liečba je dlhodobá, po diagnostike ochorenia sa zakladá na pozastavení ďalšieho vývoja cirhotickej prestavby pečene a na liečbe príznakov, ktoré sú s ochorením spojené.

Liečebná výživa pri cirhóze pečene

Úlohou liečebnej výživy pri cirhóze pečene je  zabezpečiť dostatočný príjem energie a živín na zabezpečenie metabolických funkcií pečene, zabrániť deštrukcii telesných bielkovín, upraviť odchýlky v hospodárení s tekutinami a elektrolytmi a zabrániť vzniku pečeňovej encefalopatie. Pretože ide o ochorenie funkčne veľmi zložitého orgánu liečebná výživa nemôže mať jednotnú schému.

Pri kompenzovanej cirhóze pečene sa podáva strava s dostatočne pestrým jedálničkom, ktorý má byť rozdelený do 5-6 denných dávok, kvôli ľahkej a rovnomernej stráviteľnosti živín. Energetická a biologická hodnota potravy musí byť dostatočná a prispôsobená funkčnému stavu pečene (Šatrová, 2005, s. 250). Pre zabezpečenie energetickej zložky s dostatočným obsahom polysacharidov, obsah tukov býva znížený na približne 60g/deň – znížený je príjem  živočíšnych tukov, uprednostňujú sa nízkotučné mliečne výrobky, a obmedzuje sa tuk na natieranie (Beňo, 2003, s. 107). Vhodné sú kvalitné rastlinné tuky s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín (napr. olivový olej) (Krekulová, 2002, s. 24). Tuky pri technologickej príprave podávame až do hotového pokrmu, aby nedochádzalo k ich prepaľovaniu. Dôraz sa kladie na dostatočný príjem bielkovín, je mierne navýšený v množstve od 1g do1,2g/kg hmotnosti (Beňo, 2003, s. 107). Zdrojmi bielkovín sú hlavne chudé mäso, obilniny, zemiaky a strukoviny. Veľmi vhodné je aj mäso z rýb, rybí tuk obsahuje polynenasýtené mastné kyseliny a sladkovodné ryby sú významným zdrojom minerálnych látok (fosfor, vápnik, železo), obsahujú vitamíny B a A (Krekulová, 2002, s. 24). Jedálniček by mal obsahovať dostatok mlieka, ako čerstvého, tak aj acidofilného, vhodné sú taktiež jogurty, tvaroh a syry. Vzhľadom k obmedzenému príjmu tukov volíme vždy nízkotučné produkty.  Potrebný je aj dostatočný príjem ovocia a zeleniny, ktoré sú dôležitým prirodzeným zdrojom vitamínu C, zdrojom ďalších vitamínov, minerálnych látok, rastlinných farbív, vlákniny a pektínov. Vláknina zväčšuje objem tráveniny v čreve, uľahčuje  a zrýchľuje jej pohyb a tým kladne ovplyvňuje proces trávenia. Suplementácia vitamínov je odporúčaná podľa stavu pacienta – vitamíny skupiny B, vitamín C, E a z minerálnych látok selén a zinok. Alkohol je zakázaný (Beňo, 2003, s. 107). U chorých ktorým nepostačuje na pokrytie energie štandardná diéta je indikovaná doplnková enterálna výživa formou popíjania ochutených prípravkov (sipping) v množstve 300-600kcal (Dastych a kol., 2008, s. 171).
Pri dekompenzovanej cirhóze (vzostup bilirubínu, ascites, hepatorenálny syndróm) sa liečebná výživa riadi podľa klinického stavu chorého.
Zlyhávanie pečeňových funkcií má za následok katabolickú fázu metabolizmu, dôležitá je úprava bilancie vody a elektrolytov, podpora obnovy pečene a udržanie jej fyziologických funkcií.
Vo fáze začiatočných komplikácií so zachovaným orálnym príjmom sa energia kryje hlavne formou polysacharidov, pre podanie monosacharidov je potrebné vylúčiť prítomnosť diabetes mellitus. Príjem tukov je limitovaný na 20-30g/deň a príjem bielkovín je v rozmedzí 40-60g/deň v závislosti od koncentrácie amoniaku v krvi (Beňo, 2003, s. 108). Zdrojmi bielkovín sú predovšetkým nízkotučné mliečne výrobky, ryby a bielkoviny pochádzajúce z  rastlinných zdrojov. Výhodnou je laktovegetariánska strava, pretože vylúčením mäsa vzniká menej amoniaku a takáto strava zvyšuje objem v čreve čo vplýva na pravidelné vylučovanie stolice.
Pri vzniku ascitu sa chorým sa indikuje neslaná diéta. Je potrebné obmedziť príjem sodíka potravou na 1g Na/deň, čo zodpovedá 2,5g kuchynskej soli. Príjem 1 g sodíka spôsobuje retenciu  asi  200 ml tekutín (Beňo, 2003, s.108). Celkový príjem tekutín sa obmedzuje na
1-1,5 litra za 24 hodín. Celkový efekt liečby orientačne hodnotíme poklesom telesnej hmotnosti. Ideálny  úbytok váhy  u chorého je 0,5 kg/deň (Brůha, 2005, s. 14).
V štádiu pokročilých komplikácií je zabezpečenie výživy komplikované a do značnej miery závisí od schopnosti chorého prijímať stravu orálne. Dochádza ku kombinácii orálnej, enterálnej a parenterálnej výživy (Beňo, 2003, s. 108). 

Enterálna výživa (EV)
Cesta podania EV je najčastejšie nazojejunálnou sondou, menej často popíjaním. Perkutánna nazojejunálna sonda alebo jejunostómia sú u týchto pacientov nevhodné pre riziko krvácania a vzniku ascitu. Kontraindikáciami EV sú krvácanie do tráviaceho systému a náhle príhody brušné. V týchto prípadoch je indikovaná totálna parenterálna výživa. K enterálnej je možné použiť štandardné polymérne prípravky s energetickou denzitou 1kcal/ml. Pri dobrej tolerancii je výhodné prejsť na prípravky s vyššou energetickou denzitou 1,5kcal/ml roztoku  pre obmedzenie tekutín. Výhodné sú prípravky s obsahom rozpustnej vlákniny, ktorá podporuje kvasné procesy v čreve a tým obmedzuje zhoršovanie pečeňovej encefalopatie a hnačky. Podávanie EV má byť kontinuálne, okrem iného k prevencii vzniku hypoglykémií a dodržania požadovaných dávok živín. EV sondou  je možné kombinovať s perorálnym príjmom, vtedy je EV doplnková, podaná je v nočnej dobe, pre dodržanie odporúčanej výživovej hodnoty. Z najčastejších komplikácií EV, ktoré sa vyskytujú je hnačka, jej vzniku je potrebné predchádzať pomalým zahájením EV, kedy cieľové dávky dosiahneme až za 4-5 dní, použitím prípravkou s rozpustnou vlákninou a probiotikami (Dastych a kol., 2008, s. 172).

Parenterálna výživa (PV)
Úplnú PV podávame cestou centrálneho žilového katétra, jeho zavedenie však môže byť u dekompenzovaného cirhotika spojené s nutnosťou hematologickej prípravy. Preferenčne sa využívajú roztoky AK s vyšším obsahom rozvetvených AK, ktoré sú výhodným energetickým zdrojom pre pečeňové bunky a periférne tkanivá a nie sú prekurzormi falošných neurotransmiterov ako aromatické AK. PV podávame formou vakov All in one s použitím maximálne koncentrovaných roztokov pre obmedzenie záťaže príjmom tekutín. Príjem sodíka obmedzujeme na 50-70mmol/deň, draslík a fosfor dopĺňame podľa ich plazmatickej koncentrácie. Súčasťou je aj dodávka stopových prvkov a vitamínov – hlavne vitamínu B1-tiamínu a B6-pyridoxínu a zinku. Parenterálna substitúcia vitamínu K za sledovania hodnoty protrombínového času odlíši zníženú pečeňovú funkciu od jeho deficitu. Podanie 300-500 kcal vo forme polymérneho enterálneho prípravku môže pozitívne ovplyvniť črevnú bariéru a zabezpečiť výživu enterocytom a obmedziť negatívny vplyv PV na pečeňovú funkciu (Dastych a kol., 2008, s. 172).

 

Vznik malnutrície  pri cirhóze pečene

Malnutríciou sa nazýva stav výživy, pri ktorom nedostatok resp. nerovnováha energie, bielkovín a  iných živín vedie k nepriaznivým účinkom na organizmus človeka. Na základe metabolických zmien a nutričných porúch  pri cirhóze pečene dochádza k proteínovo-energetickej malnutrícii. Porucha výživy je tým hlbšia čím závažnejšie je jej postihnutie. Prevalencia malnutrície  v cirhotickej populácii sa vyskytuje až do 80% - v závislosti od štúdie (Janičko a kol., 2009, s. 155). Malnutrícia patrí medzi významný prognostický faktor morbidity a mortality cirhotikov a  je dôležitým faktorm pri progresii cirhózy pečene.

Diagnostika malnutrície pri cirhóze pečene
Možnosti diagnostiky prítomnosti a hodnotenia stupňa porúch výživy sa opierajú o tri oblasti: anamnézu, antropometriu a laboratórne parametre. V diagnostike malnutrície u cirhózy pečene zlyhávajú klasické ukazovatele stavu výživy, pretože sú ovplyvnené ochorením (metabolické zmeny, ascites, opuchy). Z anamnézy zlyháva dôležitý marker výživy –  pokles telesnej hmotnosti, u pacientov sa pri zhoršení pečeňovej funkcie naopak stretávame s nárastom hmotnosti v dôsledku zadržiavania tekutín. Z antropometrických vyšetrení zlyháva body mass index (BMI) a Brokov vzorec (výška v cm – 100).
Hodnotenie laboratórnych parametrov je taktiež obtiažne, pretože je ťažké odlíšiť, ktoré laboratórne zmeny sú spôsobené zníženou funkciou pečene  a ktoré sú prejavom poruchy výživy ako takej (albumín, prealbumín, transferín). U cirhotikov sa často vyskytuje nechutenstvo, ktoré prispieva k prehĺbeniu malnutrície. Zapríčiňuje ho čiastočne aj expresia cytokínov, alkohol, poruchy žalúdočnej motility, následky portálnej hypertenzie a pri alkoholovej chorobe pečene je to aj slabý socio-ekonomický status. Kvôli nechutenstvu pri pokročilej chorobe pečene pacienti spontánne nezjedia celé porcie  a tak z odporúčaného denného energetického príjmu  sú to len asi iba 2/3 (Janičko a kol., 2009, s. 155). Viaceré práce zaoberajúce sa hodnotením stavu výživy pri cirhóze pečene sa zhodujú, že klinické hodnotenie stavu výživy a jednoduché antropometrické vyšetrenia (hrúbka kožnej riasy nad tricepsom, obvod svalstva paže a sila stisku ruky), spolu z vyhodnotením  príjmu potravy sú citlivými ukazovateľmi prítomnosti podvýživy (Dastych a kol., 2008, s. 166).

Liečba malnutrície
Malnutríciu je možné liečiť úpravou diéty, nutričnými prídavkami, enterálnou výživou a v indikovaných prípadoch parenterálnou výživou alebo ich kombináciou. Pred ich podaním je potrebné stanoviť energetický obsah, potrebu a rýchlosť dodávky jednotlivých živín, minerálnych látok a stopových prvkov (Kotrlíková a kol., 2007, s. 50).

Podľa odporúčaní Európskej spoločnosti enterálnej a parenterálnej výživy (ESPEN) doporučené dávky energie a živín u pacientov s cirhózou pečene na jeden deň:
• kompenzovaná cirhóza bez malnutrície:
    35 Kcal/kg, 1,2 g/kg B, 4-5 g/kg S, 0,7  g/kgT 
• kompenzovaná cirhóza s malnutríciou: 
   40 Kcal/kg, 1,5 g/kg B, 4-5 g/kg S, 1 g/kg T
• dekompenzovaná cirhóza:
   35 - 40Kcal/kg, 1,5 g/kg B, 2-4 g/kg S, 0,7 -1 g/kgT
      (Dastych a kol., 2008, s. 171).

 

Charakteristika diéty pri ochoreniach pečene

Výber potravín a pokrmov, a ich technologická úprava sa musí riadiť zásadami diéty šetriacej s obmedzením tukov  č. 4. Ak dôjde k vzniku opuchov je nutné obmedziť príjem tekutín a príjem sodíka, čo znamená zákaz priameho solenia a v prísnejšom opatrení vylúčenie potravín s vyšším obsahom sodíka. Podáva sa diéta šetriaca s obmedzením tuku, neslaná č. 4N (Šatrová, 2005, s.  250).

Diéta č. 4 – s obmedzením tukov
Diéta je energeticky a biologicky plnohodnotná, môže sa podávať dlhodobo, celková denná hodnota stravy je obsahom bielkovín  a sacharidov fyziologická, znížený je obsah tukov, v diéte sa uplatňujú zásady šetriacej diéty (mechanické, chemické a termické šetrenie), výber potravín a pokrmov a ich technologická úprava sa prispôsobuje zníženému obsahu tukov.

Zloženie diéty:  9500 KJ, 80 g B, 55 g T, 360 g S
Technologická úprava: Uprednostňuje sa varenie, dusenie a slabé pečenie, opekanie a vyprážanie na tuku sa úplne vylučujú, pokrmy zahusťujeme nasucho opraženou múkou, zálievkou alebo zátrepkou bez smotany, tuky sa  pridávajú do hotového pokrmu (najvhodnejšie je čerstvé maslo a rastlinné oleje) (Beňo, 2003, s. 127).

Výber vhodných potravín
Mäso: iba chudé mäso – hovädzie, kuracie bez kože, králik, ryby, neskôr bravčové mäso (stehno, karé)
Údeniny: chudá šunka, neskôr chudá hydinová diétna saláma
Mliečne výrobky: nízkotučné syry (tavené a krájané do 45% t.v.s, nízkotučný tvaroh, jogurt, mlieko a kyslomliečne nápoje (kefír, acidofilné mlieko)
Tuky: iba v malom množstve 3-10g na jednu porciu – rastlinné oleje, maslo, rastlinné maslo
Vajcia: neobmedzuje sa vaječný bielok, celé vajce alebo žĺtok sa raz denne využíva pri príprave pokrmov
Ovocie a orechy: bez tvrdých šupiek a zrniečok – jablká, marhule, broskyne, banány, pomaranče, mandarinky, grapefruity, kompóty rôzneho druhu, ovocné výživy
Zelenina: iba nenafukujúce druhy: mrkva, zeler, petržlen, paradajky bez šupky a zrniečok, špenát, hlávkový šalát, brokolica, cvikla
Polievky: netučné vývary so závarkou (cestovina, lievanka, ryža), zeleninové z povolených druhov zeleniny, paradajková, obilninové polievky
Prílohy: zemiaky, zemiaková kaša, cestoviny, ryža, žemľový knedľa
Omáčky: nezahusťujeme zápražkou- paradajková, citrónová, kôprová
Múčniky a sladké jedlá: iba bez tuku –  piškótové cesto, netučné krehké cesto, tvarohové peny, želatínové rôsoly, staršia vianočka, puding, ryžový, ovocný a tvarohový nákyp, žemľovka, ovocné knedle z tvarohového cesta
Nápoje: rôzne druhy čajov, minerálne vody, ovocné džúsy, mlieko, kefír
Korenie: zelené druhy korenia (bazalka, petržlenová vňať, kôpor, pažítka, majorán, drvená rasca)

Nevhodné potraviny
Mäso: tučné mäsá (bôčik, kačka, hus), údené klobásy, jaternice, vnútornosti – pečeň, ľadvinky, mozoček, zavináče a údené ryby
Údeniny: turistické salámy, paštéty
Mliečne výrobky: zrejúce  a plesnivé syry, tučné syry a  mliečne výrobky, smotana
Tuky: slanina, prepálené tuky, vyprážané a mastné jedlá
Vajcia: ako samostatný pokrm, vajíčkové šaláty, majonéza
Ovocie a orechy: hrušky, čerešne, ríbezle, maliny, jahody, všetky druhy orechov, kokos, mak
Zelenina: kapusta, kel, sterilizovaná zelenina, karfiol, huby, uhorky, cesnak, cibuľa, paprika
Polievky: mastné vývary, s pečeňovými haluškami, zabíjačková, kapustová, hubová, strukovinové
Prílohy: zemiakový šalát, zemiakové hranolky, kysnutá knedľa, strukoviny (hrach, fazuľa, šošovica, sója)
Omáčky: hubová, uhorková, smotanové
Múčniky a sladké jedlá: šľahačkové torty, krémové zákusky, orechové, kokosové a makové koláče, čokoláda, smotanové mrazené krémy
Nápoje: zrnková káva, alkoholické nápoje, sýtené malinovky
Korenie: kari, chilli, čierne korenie, maggi, masox, horčica (Svačina, Bretšnajdrová, 2008, s. 226).

V neslanej úprave diéty je výber potravín až na niektoré výnimky rovnaký. Obmedzuje sa príjem kuchynskej soli a rovnako aj všetky potraviny, pri ktorých spracovaní sa použila soľ, ako sú šunka, saláma, morské ryby, z mliečnych výrobkov sú to syry, v mlieku sa nachádza stredné množstvo sodíka a preto nie je vhodné pitie väčšieho množstva mlieka, nepoužíva sa zelenina nakladaná v slanom náleve a minerálne vody. Neslanú chuť zastierame rôznymi bylinkami ako je napríklad petržlenová vňať, bazalka, vývar z rasce alebo pažítka (Šatrová, 2005, s. 250).


Vzorový jedálny lístok  pre pacienta s ascitom
 
Uvádzam príklad vzorového jedálneho lístka na tri dni pre pacienta
 s cirhózou pečene s ascitom. Pri  zostavovaní  jedálneho lístka bol kritériom limitov výživovej  hodnoty  diéty a výberu vhodných a nevhodných jedál zásady diéty č. 4  podľa platného Diétneho systému pre nemocnice. Dodržať som ďalej musela limit obmedzenia príjmu sodíka potravou do 1g /deň.
1.deň:
R:   mlieko, biele žemle, rastlinné maslo, džem
D:   pomaranč
Ob: polievka karfiolová,
       hovädzia roštenka, dusená ryža, slivkový kompót
Ol:  šľahaný tvaroh, piškóty
V:   zapekaná cestovina so zeleninou, cviklový šalát
2.deň:  
R:   šípkový čaj, biely sendvič, rastlinné maslo, termix vanilkový
D:   piškótová roláda
Ob: polievka paradajková s krupicovými haluškami,
      dusené rybie filé,  zemiaková kaša,  hlávkový  šalát
Ol:  detská výživa, keksy
V:   morčacie mäso záhradnícke, slovenská ryža
3.deň:
R:    mlieko, vianočka, ovocno-tvarohový krém
D:    jablko
Ob:  polievka špenátová,
        bravčové špikované mrkvou, varené zemiaky, zelerovo-jablkový šalát
Ol:   biele pečivo, med, šípkový čaj
V:    ryžový nákyp s ovocím

 Výpočet energetickej a biologickej hodnoty vzorového jedálneho lístka
 
Uvádzam výpočty energetickej a biologickej hodnoty  zostaveného  vzorového jedálneho lístka,  uvedené  sú v tab. 2.
 
Tab. 2  Výpočet energetickej a biologickej hodnoty  1.deň
Potraviny Množstvo      K J      B      T      S   Vit.C     Na
       ( g )        (g)      (g)      (g)      (mg)     ( mg )
R: mlieko 1,5% 300 570 8,7 4,5 14,1 0 192
žemľa 100 1197 8,4 1 60,2 0 614
rastlinné maslo 10 260,1 0 7 0,02 0 0
džem   50 526 0,2 0,05 32,7 1 7
              
D: pomaranč 150 201 0,9 0,15 12,15 56,1 4,5
              
Ob: karfiol čerstvý 70 58,8 1,19 0,07 2,38 26,95 7
hladká múka 5 73,05 0,53 0,06 3,66 0 0,12
olej   5 181,9 0 4,91 0 0 0
cestovina Ideál 10 155,7 1,24 0,36 7,16 0 1,36
              
hov. mäso zadné 100 615 20,8 6,5 0 0 69
olej   5 181,9 0 4,91 0 0 
majoránka            
parad. pretlak 5 20,95 0,18  1,12 1,6 0,3
múka hladká 5 73,05 0,53 0,06 3,66  0,12
ryža   80 1168 5,36 0,4 63,44  4,8
olej   5 181,9  4,91 0  0
komp. slivkový 100 301 0,15 0,05 18,9 0,9 2,4
              
Ol: tvaroh mäkký 80 348 15,52 0,24 3,84 0 28,8
mlieko 1,5% tuku 50 95 1,45 0,75 2,35 0 16
cukor   10 160,4 0 0 9,95 0 0
piškóty   50 789 4,6 2,7 36,85 0 30
              
V: cestovina Ideál 80 1245,6 10 2,88 57,36 0 10,98
rastlinné maslo 10 260,1 0 7 0,02 0 0
mraz. kor. zelenina 150 201 3,15 0,15 9,6 24 86,6
mraz. fazuľka 20 32,6 0,48 0,04 1,52 2,2 1,2
mlieko 1,5% 100 190 2,9 1,5 4,7 0 64
vajce   0,3 111,66 2,16 1,83 0 0 44,55
cvikla (č.v.) 120 165,6 1,44 0,12 8,64 9 100,8
citrón   10 9,6 0,02 0 0,63 2,4 0,6
cukor   5 80,2 0 0 4,97 0 0
Spolu:     9454,11 89,9 52,14 359,92 124,15 1286,13

Edukácia pacienta

Cieľom  edukácie je informovať pacienta o stravovacom režime a diéte pri ochorení pečene.
Prvým krokom v edukácii je  poučenie o význame dodržiavania diéty pri ochorení pečene. Pacientom je potrebné vysvetliť, že pri cirhóze pečene dôjde k narušeniu funkcie pečeňových buniek, proces je nevratný a dodržiavanie diéty je spravidla celoživotné. Cieľom pečeňovej diéty je spomalenie rozvoja ochorenia  a jeho  následkov a zabezpečenie dostatočného príjmu energie aj napriek zhoršenej látkovej premene niektorých zložiek potravy.
Druhým krokom je poučenie o dodržiavaní šetriacej technologickej úpravy  pri príprave stravy (varenie, dusenie a pečenie). Pacienti sami priznávajú, že mäso varené a dusené  im nechutí, najradšej majú vyprážaný rezeň. Doporučujem im  pre zvýraznenie chuti opekanie mäsa na sucho,  podliatie vodou a dochutenie bylinkami, používanie aromatických druhov zeleniny a paradajkového pretlaku na zastieranie nevýraznej chuti.
Tretím  krokom je poučenie o  výbere vhodných surovín (mäso, mlieko a mliečne výrobky, prílohy, pečivo, zelenina a ovocie, tuky).  Vhodná je denná konzumácia ovocia a zeleniny, kvôli obsahu vitamínov, vlákniny a minerálnych látok. Mliečne výrobky rovnako konzumovať denne a hlavne nízkotučné, nie pikantné a plesnivé syry, ak pacienti nemajú radi jogurty vhodný je tiež tvaroh
a acidofilné mlieko.
Ďalej je potrebné pacientom zdôrazniť význam úplnej abstinencie alkoholu
a význam dodržiavania pravidelného stravovacieho režimu (odporúčam jesť 5 -7 krát denne, menšie porcie, raňajky a obed výdatnejší a večera ľahšia, čím sa zabezpečí rovnomerné trávenie a prísun živín) a dodržiavanie zásad pitného režimu.  Odporučam zvýšiť príjem tekutín, vylúčiť pitie minerálnych vôd pre ich zvýšený obsah sodíka  a  piť pramenitú stolovú vodu, pitnú vodu, čierny a šípkový čaj a čerstvé ovocné a zeleninové šťavy riedené vodou.
Záver

Liečebná výživa patrí medzi neoddeliteľnú súčasť liečebno-preventívnej starostlivosti. Pri  cirhóze pečene, je potrebné dodržiavať zásady liečebnej výživy dlhodobo, s cieľom spomalenia rozvoja ochorenia a jeho následkov a zabezpečiť pre organizmus dostatok energie i pri zhoršených možnostiach látkovej premeny niektorých zložiek potravy. U pacientov s cirhózou pečene sa odlišuje v závislosti od štádia a prítomnosti komplikácií tohto ochorenia. Pri zachovanom orálnom príjme na základe výživovej anamnézy a vyhodnotení somatických a laboratórnych vyšetrení sa aplikuje liečebná výživa formou diéty. Ak u pacienta nie je možný orálny príjem zabezpečuje sa formou enterálnej alebo parenterálnej výživy prípadne ich kombinácii.

 

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 31 august 2011 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001