COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je piatok 23. apríla 2021. Sviatok má Vojtech zajtra má sviatok Juraj .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Nemocnica arrow Pracoviská arrow Oddelenia arrow ODDELENIE FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE, pracovisko Trieda SNP 1
ODDELENIE FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE, pracovisko Trieda SNP 1 Formátovať pre tlač

18 september 2006    

Naše oddelenie poskytuje vysoko odbornú a kvalitnú rehabilitačnú starostlivosť pacientom, pri ktorej vychádzame z najnovších poznatkov medicíny a EBM (medicíny založenej na dôkazoch).
Naším cieľom je minimalizovať následky rôznych zápalových, neurodegeneratívnych ochorení a poúrazových, pooperačných stavov na pohybovom aparáte našich detských  a dospelých pacientov,  zlepšiť ich kvalitu života a prispieť k ich rýchlemu prinavráteniu do plnohodnotného života s minimálnymi následkami.

VEDENIE PRACOVISKA

Image
Primárka: MUDr. Miriam Dziaková, PhD.
tel.číslo.:  055/ 640 3820
email: miriam.dziakova@unlp.sk      

Image
Vedúca sestra: Mgr. Kornélia Adamová
tel.číslo: 055/ 640 3815
email: kornelia.adamova@unlp.sk

Image
Vedúca fyzioterapeutka: Bc. Slavomíra Šestáková
tel. číslo.: 055/ 640 3819
email: slavomira.sestakova@unlp.sk

Zástupca primára: MUDr. Katarína Novická
tel.číslo.: 055/ 640 3823
email: katarina.novicka@unlp.sk        

 OSTATNÉ KONTAKTY: 

Sekretariát: Renáta Sabolová 
te. číslo: 055/ 640 3821
fax: 055/ 640 4699
email :fro.snp@unlp.sk

Lôžková časť:  tel. číslo: 055/ 640 3810, 3322
Konziliárna ambulancia: tel. číslo: 055/640 3814
Knižnica:  tel. číslo: 055/ 640 3917
Bližšie informácie: tel. číslo: 055/ 6403819                                                                    

Objednanie na vyšetrenie po telefonickom dohovore: tel. číslo: 640 3679


Pracovne lekárov:

MUDr. Tatiana Cicholesová, PhD., tel. číslo:  055/ 640 3660
MUDr. Marcela Csizmárová, tel. číslo: 055/ 640 3826
MUDr. Michaela Horňáková, tel. číslo: 055/ 640 3826
MUDr. Daniela Lukáčová, tel. číslo:  640/3823
MUDr. Monika Miklošová, tel. číslo: 055/ 640 3826
MUDr. Radomír Petko, tel. číslo: 640/3822
MUDr. Jana Rybárová, tel. číslo: 055/ 640 3826
MUDr. Petra Sabolová, tel. číslo: 640/3823
MUDr. Katarína Slejzáková, tel. číslo: 055/640 3826

Ponúkame špeciálne programy:

- liečba nárazovými vlnami
 stiahnuť

- liečba  celulitídy nárazovými vlnami
 stiahnuť

Image

Liečebno- preventívna činnosť

Lôžková časť oddelenia FBLR   je situovaná na 7. poschodí  monobloku a tvorí ju 28 lôžok. Tri izby sú vybavené nadštandardne. Dve sú jednolôžkové (so samostatnou sprchou a spoločnou toaletou, TV, chladničkou) a jednolôžkový apartmán, ktorý je vybavený TV, chladničkou a má vlastné sociálne zariadenie. Tri izby sú vybavené  TV monitormi, cez ktoré sú pacientom premietané videa s cvičebnými jednotkami. V priebehu dňa  precvičujú jednoduché cviky so zameraním na zlepšenie svalovej sily, cievnej a dýchacej gymnastiky. Ďalej sú inštruovaní, ktoré pohyby majú po operáciách umelých kĺbov zakázané a naopak sú informovaní o pokynoch, ktoré by mali dodržiavať.

Image
Image
Image
Image
Image

Pracovisko disponuje vysoko odborne vzdelaným personálom – lekármi, fyzioterapeutmi, sestrami, zdravotníckymi asistentmi a masérmi. Poskytuje komplexnú ošetrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť pre detských a dospelých  pacientov   s ochoreniami pohybového systému rôznej etiológie (zápalovej, degeneratívnej, poúrazovej, nádorovej, s  poruchami centrálneho a periférneho nervového systému (cievne mozgové príhody, degeneratívne a demyelinizačné ochorenia, neurosvalové ochorenia, pozápalové ochorenia, stavy po postihnutí periférnych nervov, ..), po operáciach hlavy, chrbtice a iných závažných neurochirurgických zákrokoch, po kardiochirurgických operáciach,  s internými a reumatickými ochoreniami, po amputáciach končatín a po umelých náhradách  kĺbov, po  zlomeninách,  lymfedémoch rôznej etiológie, inkontineciou (poruchy močenia), funkčnou sterilitou. 

V rámci konziliárnej činnosti poskytujeme vyšetrovanie a liečbu pacientov hospitalizovaných na klinikách a oddeleniach UNLP.

Už na novorodeneckom oddelení sú vyšetrované všetky rizikové deti a deti ohrozené detskou mozgovou obrnou. Je u nich včas zahájená reflexná liečba p. Vojtu, neurovývojová terapia p. Bobatha. V  rehabilitácii využívame aj postupy Bazálnej stimulácie – somatickú, vestibulárnu, vibračnú  stimuláciu a polohovanie.

Pri liečbe pacientov ponúkame širokú škálu fyziatricko- rehabilitačných postupov  pohybovej liečby: liečebné masáže, manuálnu a prístrojovú lymfodrenáž,  reflexné cvičenie podľa Vojtu, NDT Bobath, metódu p. Kabáta, DNS metódu, SM systém,  proprioceptívne neuromuskulárne techniky na zlepšenie koordinácie a stability,  školu chrbta zameranú na správnu pohybovú životosprávu a ergonomiku pracovných činností, cvičenie vestibulárneho aparátu pri poruchách rovnováhy, orofaciálnu stimulácia pri poruchách reči a hltania, vodoliečebné procedúry (vírivky na dolné a horné končatiny, celotelový vírivý kúpeľ, škótske streky, šľapacie kúpele),  cvičenie v bazéne (hydrokinezioterapiu) pre deti a dospelých,  elektroliečebné (magnetoterapiu, ultrasonoterapiu, galvanické, nízko- a strednofrekvenčné prúdy za účelom elektroanalgézie, stimulácie, vysokofrekvenčnú  diatermiu, hydrogalvan), celotelové vibrácie,  svetloliečebné (solux, biolampa, LASER),   teploliečebné (parafín) procedúry, prístroj na lymfodrenáž – Lymfoven a prístroj Kinect na stabilizačný a koordinačný výcvik.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image 

Ako prvé pracovisko na Slovensku sme zaviedli rehabilitačnú liečbu chronickej spastickej obrny u pacientov po cievnej mozgovej príhode, po úrazoch s poranením centrálneho nervového systému, u pacientov so Sclerosis multiplex a po Detskej mozgovej obrne pomocou GSC metodiky.

V oblasti ošetrovateľstva našich pacientov ponúkame vysoko kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť vykonávanú metódou ošetrovateľského procesu, vrátane postupov konceptu Bazálnej stimulácie.

Ponúkame špeciálne programy:

• Vertebrogénny program pri ochoreniach platničiek (diskopatiách) a iných štrukturálnych alebo  funkčných poruchách (blokády) chrbtice,  vrátane Školy chrbta  a inštruktáže správnej pohybovej životosprávy
 Rehabilitačný program pri osteoporóze a inštruktáž životosprávy 
• Komplexný rehabilitačný program pri lymfedémoch -  zameraný na diagnostikovanie, možnosti liečby lymefedému rôznej príčiny ako aj na prevenciu jeho vzniku, edukáciu pacientov vrátane inštruktáže na viacvrstvovú kompresívnu liečbu pomocou bandážovania, event. iných pomôcok, následne s naväznosťou na podávanie manuálnej a prístrojovej lymfodrenáže  a špeciálnu pohybovú liečbu. Komplexný rehabilitačný program pri lymfedémoch
• Rehabilitačný program pri vrodených a získaných poruchách pohybového systému, centrálnych tonusových a koordinačných poruchách u detí, ich prevencia a liečba. Zdravý pohybový vývoj Vášho dieťaťa
• Rehabilitačný program pre detí s chybným držaním tela alebo  skoliózou. Chybné držanie tela u detí
• Školu chrbta – zameranú na   inštruktáž správnej pohybovej životosprávy pri bežných denných  aktivitách (sed, ľah, práca s PC, doma a v zamestnaní,..) u pacientov po ochoreniach a  operáciach chrbtice  
 Program pre liečbu funkčnej ženskej sterility, bolestivých porúch menštruačného cyklu, inkontinencií.
• Plantoskopické vyšetrenie  detí a dospelých, zamerané na vyšetrenie chybnej pozície alebo deformity nohy, ktoré sa pri „zreťazení“  funkčných porúch ( zmeny svalového napätia a blokády kĺbov) môže prejavovať bolesťami nielen dolných končatín, ale aj bolesťami chrbtice a  hlavy. Plantoskopické vyšetrenie
• Plávanie dojčiat a batoliat ( informácie tu ) pre jednotlivcov a skupinové.
• Akupunktúru
• Plynové injekcie
• Tejping chrbtice a končatín
• Fínsku sauna

Image

 Ambulancie OFBLR 1. a 2.

Ambulancie sú umiestnené na prízemí lôžkového monobloku. Pacienti sa môžu objednať osobne alebo na  tel. čísle:  640 3679 na základe odporučenia. Je žiaduce priniesť výmenný poukaz,  výsledky absolvovaných odborných vyšetrení( u ortopéda, neurológa, internistu, reumatológa, event. iných odborníkov), dokumentáciu o iných závažných ochoreniach pacienta,  RTG, CT alebo MRI snímky alebo CD nosič, aj s popisom.                          

Na ambulanciách pracujú:

MUDr. Tatiana Cicholesová, PhD.
MUDr. Miriam Dziaková, PhD.
MUDr. Daniela Lukáčová
MUDr. Monika Miklošová
MUDr. Katarína Novická
MUDr. Radomír Petko
MUDr. Petra Sabolová

Sestry:
Erika Molnárová
Zuzana Kolesárová

Ambulancia č.3, určená prednostne pre detských pacientov:

Je umiestnená na prízemí lôžkového monobloku. Pacienti sa môžu objednať osobne alebo na  tel. čísle:  640 3672 na základe odporučenia. Je žiaduce priniesť výmenný poukaz, výsledky absolvovaných odborných vyšetrení (u ortopéda, neurológa, kardiológa, reumatológa, event. iných) ) a  dokumentáciu o iných závažných ochoreniach pacienta, RTG, CT alebo MRI snímky alebo  na CD nosiči, aj s popisom.

Na ambulancii pracujú:     

MUDr. Miriam Dziaková, PhD.               
MUDr. Daniela Lukáčová        
MUDr. Petra Sabolová     

Sestra:    
Mária Majerníková

Ambulancia  č. 4 pre  konziliárnu činnosť:
Je umiestnená na 7. poschodí lôžkového monobloku. Zameriava sa na diagnostiku a liečbu pacientov hospitalizovaných na jednotlivých klinikách a oddeleniach Univerzitnej nemocnice L. Pasteura. Rehabilitačná liečba je súčasťou komplexnej liečby pacienta. V prípade potreby je pacient preložený na naše oddelenie.

Na ambulancii pracujú:

MUDr. Marcela Csizmárová
MUDr. Daniela Lukáčová
MUDr. Monika Miklošová
MUDr. Radomír Petko
MUDr. Jana Rybárová
MUDr. Petra Sabolová
MUDr. Katarína Slejzáková
MUDr. Judita Vaňová

Sestra:  Jarmila Horáková
                tel. číslo: 055/ 640 38 14

Program pre liečbu funkčnej ženskej sterility 

Na pracovisku Vám ponúkame možnosť riešenia Vašich problémov spojených s funkčnou ženskou sterilitou, ale aj s bolestivými poruchami menštruačného cyklu, poruchami močenia. Na základe funkčného manuálneho vyšetrenia lekárom Vám zostavíme špeciálny liečebný program zameraný na úpravu svalovej nerovnováhy v oblasti panvy a chrbtice s cieľom odstrániť bolestivé svalové zmeny a blokády kĺbov, ktoré môžu byť príčinou Vašich ťažkostí.

Tel. kontakt: 055/ 640 3679, 3672 (Objednanie na vyšetrenie po telefonickom dohovore).

Plantoskopické vyšetrenie
Na našom pracovisku Vám ponúkame možnosť  plantoskopického vyšetrenia detí a dospelých, zamerané na vyšetrenie chybnej pozície alebo deformity nohy. Toto sa môže pri „zreťazení"  funkčných ( svalových a kĺbových) porúch prejavovať bolesťami nielen dolných končatín, ale aj bolesťami chrbtice a dokonca aj hlavy.

Tel. kontakt: 055/ 640 3679, 3672 (Objednanie na vyšetrenie po telefonickom dohovore).

Poradňa pre liečbu lymfedému
Poradňa je zameraná na diagnostikovanie, možnosti liečby lymefedému rôznej príčiny ako aj na prevenciu jeho vzniku, edukáciu pacientov vrátane inštruktáže na kompresívnu liečbu pomocou bandážovania, event. iných pomôcok, následne s náväznosťou na podávanie manuálnej a prístrojovej lymfodrenáže  a špeciálnu pohybovú liečbu. Pacienti s lymfedémom  sú pozývaní na kontroly v pravidelných intervaloch. 

Lekári: MUDr. Katarína Novická, MUDr. Monika Miklošová, MUDr. Tatiana Cicholesová, PhD.
Sestry: Erika Molnárová, Zuzana Kolesárová          

Tel. kontakt: 055/ 640 3679
Ordinačné hodiny: objednanie po telefonickom dohovore  
 

Evidencia: tel. číslo.: 055/640 3667 - objednávanie pacientov na rehabilitáciu a procedúry

INFORMÁCIE PRE PACIENTOV:

Pri hospitalizácii si so sebou prineste - domáce oblečenie  a pevnú obuv na rehabilitačnú liečbu, pomôcky na chôdzu, ktoré bežne používate, protetické pomôcky (bedrové pásy, kolenné ortézy, korekčné vložky do topánok, ...), plavky a prezuvky k bazénu, nočnú bielizeň, hygienické potreby, zdravotnú dokumentáciu, rtg , CT a MRI nálezy. 

Bližšie informácie o obsadenosti nadštandardných izieb na tel. čísle: 055/640 3810.

HISTÓRIA:

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice vzniklo v roku 1981 ako fyziatricko-rehabilitačné oddelenie v novootvorených priestoroch niekdajšej Fakultnej nemocnice s poliklinikou na Triede SNP č.1. Primárkou oddelenia sa stala MUDr. Melánia Česneková, CSc., ktorá významne prispela k rozvoju kardiorehabilitácie na východnom Slovensku. Úsek vodoliečby bol najmodernejším svojho druhu na Slovensku. Poskytoval pacientom s ochorením pohybového aparátu vírivky, uhličité kúpele, subaquálne masáže, škotské streky, šlapacie kúpele. Zaviedla sa inhlalačná liečba.  Ďalším primárom oddelenia v rokoch 1992 -1994 bol MUDr. Štefan Bartek, CSc., ktorý pracoval ako krajský odborník FBLR východoslovenského kraja a ako externý učiteľ sa podieľal na odbornej príprave fyzioterapeutov.  MUDr. Štefan Bodnár, MPH bol  primárom oddelenia v rokoch 1994 -2011 a patril k popredných predstaviteľom FBLR na Slovensku. Ako predseda Spoločnosti myoskeletálnej medicíny naviazal spoluprácu s kolegami  v zahraničí prostredníctvom aktívneho členstva vo FIMM. Pôsobil ako externý lektor na SZU v Bratislave  a viedol kurzy pre lekárov a fyzioterapeutov  v manuálnych a mobilizačných  metodikách, kurzy lymfodrenáže, kurzy v metodike manželov  Bobathových. Ako prvý zaviedol v odbore FBLR metodiku epidurálnych obstrekov v liečbe vertebrogenných pacientov. Spoločne s MUDr. Tatianou Cicholesovou, PhD. a vedúcou fyzioterapeutkou Naďou Mihalečkovou prezentovali úspešné výsledky liečby bohatou publikačnou a prednáškovou činnosťou na odborných podujatiach doma aj v zahraničí. Rozvoj detskej rehabilitácie na východnom Slovensku je úzko spätý s menom MUDr. Anny Molčanovej, ktorá vychovala celý rad lekárov a fyzioterapeutov v metodike reflexnej rehabilitácie p. Vojtu. Pomohla mnohým detským pacientom a ich rodinám v zvládnutí detskej mozgovej obrny , alebo v zmiernení jej priebehu a tak v zlepšení prognózy tohto ochorenia.  

Image 

Veda, výskum, vzdelávanie:

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UNLP spolupracuje so Strednou zdravotníckou školou v Košiciach pri pregraduálnej výučbe fyzioterapeutov odboru diplomovaný fyzioterapeut a na praktickej výučbe masérov, s Katedrou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity a Lekárskej fakulty UPJŠ pri výučbe fyzioterapeutov  vysokoškolského vzdelania 1.a 2. stupňa.  Spolupracujeme pri postgraduálnej výchove lekárov v rámci rezidentských programov pred špecializačnou skúškou zo všeobecného lekárstva a  lekárov iných medicínskych odborov.

Dlhodobo  sa podieľame na prednáškovej a publikačnej činnosti s prezentáciou výsledkov odbornej činnosti pracoviska.

Pri zavádzaní nových rehabilitačných postupov do liečby spolupracujeme s kolegami Technickej univerzity v Košiciach. Výsledkom je projekt Creativity for Business CIKE a novomediálneho umelca B. Vajtoviča, ktorý používame v liečbe pacientov s ochorením pohybového aparátu.

Občianske združenia:
Na našom oddelení sme  založili  občianske združenie, aby sme z vlastných a sponzorských  príspevkov skvalitnili prostredie, v ktorom sú naši pacienti liečení. Týmto spôsobom môžeme aspoň čiastočne prispieť k zmierneniu stresu z ich  pobytu v nemocnici. Prístrojové vybavenie sme doplnili   o nové bežiace pásy, stacionárne bicykle, vibračné plošiny, steppery a iné rehabilitačné pomôcky, ktoré nám pomôžu spestriť a skvalitniť rehabilitačný proces.

Časť prostriedkov bola využitá  na rekonštrukciu oddelenia. Zriadili sme dve nadštandardné izby, zrekonštruovali  sme staré sociálne zariadenia  na bezbariérové kúpeľne a toalety.

Pri ďalšom skvalitnení činnosti nášho pracoviska nám môžete pomôcť prostredníctvom aj Vašich  finančných príspevkov na účet Občianskeho združenia pri Oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UNLP Košice.

SÍDLO: Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UNLP Košice, pracovisko Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice
IČO: 42326443
BANKA: ČSOB
KÓD BANKY: 7500
ČÍSLO ÚČTU:
4019715020

ZOZNAM SESTIER
Bc. Alena Fecková
Zuzana Gajdošová d.s
Jarmila Horáková
Vira Chiľčuk
Ildikó Kmecková
Zuzana Kolesárová
Monika Krasňanská
Mária Majerníková
Erika Molnárová
Bc. Alžbeta Szirotyaková
Bc. Gabriela Švecová
Bc. Jarmila Trcková

ZOZNAM ZDRAVOTNÍCKYCH ASISTENTOV
Ing. Júlia Čaníková
Alena Kolodová
Silvia Semanová
Zuzana Šimkuľáková
Anna Šuchtová

ZOZNAM FYZIOTERAPEUTOV
Renáta Bérešová, diplomovaný fyzioterapeut
Zlata Cangárová, fyzioterapeut
Bc. Alexandra Demková,fyzioterapeut
Katarína Fazekašová, diplomovaný fyzioterapeut špecialista
Mgr. Barbora Gallová
Monika Hrubovčáková, diplomovaný fyzioterapeut
Ľudmila Hudáková, diplomovaný fyzioterapeut
Vanda Ičinová, diplomovaný fyzioterapeut špecialista
Dávid Kolcun, diplomovaný fyzioterapeut
Mária Kožurková, diplomovaný fyzioterapeut
Bc. Jana Kurucová, fyzioterapeut
Martina Máziková, fyzioterapeut špecialista
Mgr. Radoslav Mikloš
Bc. Martina Mikulová, fyzioterapeut
Anna Muranková, diplomovaný fyzioterapeut špecialista
Bc. Simona Nosáľová
Mária Poláková, fyzioterapeut
Melánia Reistetterová, diplomovaný fyzioterapeut špecialista
Viera Salanciová, diplomovaný fyzioterapeut
Alena Smiková, diplomovaný fyzioterapeut
Katarína Szilvásiová, diplomovaný fyzioterapeut
Eva Tomková, fyzioterapeut
Ľudmila Trúchla, diplomovaný fyzioterapeut
Iveta Varechová, diplomovaný fyzioterapeut
Silvia Vojtušová, diplomovaný fyzioterapeut
Mgr. Božena Weberová, fyzioterapeut špecialista
Gabriela Zámborská, fyzioterapeut špecialista

ZOZNAM MASÉROV
Renáta Jurišičová
Marek Muľ  
Lukáš Novotný    
Nikola Takáčová  
Viera Vengrínová
Ľubica Závacká

ZOZNAM SANITÁROV
Helena  Šťastná

Oddelenie fyziatrie,balneologie a lieč.rehabilitácie
PopisTel. čísloPoznámky
Primár055 / 640 3820 
Zástupca primára055 / 640 3823 
Sekretariát055 / 640 3821 
Fax055 / 640 4699 
Izba lekárov055 / 640 3809 
izba lekárov055 / 640 3826 
Vedúci fyzioterapeut055 / 640 3819 
Staničná sestra oddelenia B055 / 640 3810 
Vedúca sestra055 / 640 3815 
Vyšetrovňa lekári055 / 640 3322 
Izba lekárov055 / 640 3822 
Infúzna miestnosť055 / 640 3858 
Knižnica055 / 640 3917 
Denná miestnosť fyzioterapeutov055 / 640 3816 
Pracovňa č.4 + Elektroliečba055 / 640 3811 
LTV - pracovňa č. 1.055 / 640 3812 
LTV - pracovňa č. 2.,č. 3.055 / 640 3813 
Masáže pracovňa055 / 640 3824 
Konziliárna ambulancia055 / 640 3814 
Evidencia 055 / 640 3667 
Detský úsek - denná miestnosť055 / 640 3668 
Ambulancia č. 2055 / 640 3674 
Ambulancia č. 1055 / 640 3660 
LTV pracovňa č. 3055 / 640 3441 
Denná miestnosť sestier055 / 640 3678 
LTV - počítače055 / 640 3657 
Elektroliečba055 / 640 3663 
Detský úsek - pracovňa č. 1055 / 640 2461 
Detská ambulancia055 / 640 3672 
LTV pracovňa č. 6055 / 640 2585 
LTV - vedúca úseku055 / 640 3671 
Denná miestnosť fyzioterapeutov055 / 640 3658 
LTV - pracovňa č. 3055 / 640 3666 
LTV - pracovňa č. 7055 / 640 3661 
Ambulancia - sestry055 / 640 3679 
Detský úsek - pracovňa č. 2055 / 640 3665 
Detský úsek - pracovňa č. 3055 / 640 3682 
Vodoliečba055 / 640 3664 
Denná miestnosť - maséri055 / 640 3662 
Masáže pracovňa055 / 640 3669 


Pracovisko: Tr. SNP 1  Monoblok 45  7. poschodie

  

Pridal: Ing. Štefan Uhrín    
Naposledy zmenené ( 16 marec 2021 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001