Dnes je sobota 29. augusta 2015. Sviatok má Nikola zajtra má sviatok Ružena .  

Domovská stránka
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka

    


Domovská stránka arrow Telefónny zoznam
Telefónny Zoznam
Certifikáty a ocenenia Formátovať pre tlač

13 august 2008    

 - Implementácia osvedčených postupov pre zvýšenie bezpečnosti pacientov v podmienkach UNLP Košice:

1. Multimodálny zásah za účelom zvýšenia dodržiavania hygieny rúk
2. WHO chirurgický kontrolný záznam na operačných sálach

 - Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

 - Certifikát bezpečnosti a kvality

 - Baby Friendly Hospital

 - Cena predsedu Vyššieho územného celku

 - Cena primátora mesta Košice

 - Certifikáty integrovaného manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva podľa noriem  ISO 9001:2008

          

          

Pridal: Administrator    
Naposledy zmenené ( 30 júl 2015 )    
Politika kvality a environmentu Formátovať pre tlač

13 august 2008    

Politika kvality a enviromentu.

Pridal: Administrator    
Naposledy zmenené ( 26 august 2015 )    
Základné informácie Formátovať pre tlač

13 august 2008    

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

- Je druhou najväčšou slovenskou nemocnicou a poskytuje vysokokvalitnú zdravotnú
  starostlivosť nielen pre pacientov z Košického kraja, ale v špecifických odboroch
  pre celý východoslovenský región. Má 1356 lôžok a  cca 3680 zamestnancov.

- Má 2 prevádzky – na Rastislavovej 43 a Triede SNP 1 a jej pracoviská tvoria centrá,
  ústavy, kliniky, oddelenia a ambulantné pracoviská. Poskytuje široké spektrum
  zdravotníckych výkonov hradených z verejného   zdravotného  poistenia a tiež služby nad
  rámec verejného zdravotného poistenia (platené služby a ubytovanie v nadštandardných izbách).
  Je výučbovou základňou pre Lekársku fakultu UPJŠ Košice.

- V roku 2011 bolo v UNLP Košice prijatých 47 391 pacientov a zrealizovaných 747 770
  ambulantných a konziliárnych vyšetrení. Počet „svalzových“ výkonov v zdravotníckom
  zariadení vlani predstavoval 4 282 268.

- Je držiteľom certifikátov integrovaného manažérstva kvality a environmentálneho  
  manažérstva  podľa noriem  ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 a obe jej
  neonatologické pracoviská majú certifikát Baby Friendly Hospital.

- Jej pracovníkmi sú viacerí hlavní alebo krajskí odborníci MZ SR.

 

Pridal: Administrator    
Naposledy zmenené ( 14 február 2012 )    
Významné roky v histórii Formátovať pre tlač

13 august 2008    

  Image

  • Od roku 1902 predstavitelia mesta Košíc žiadali Ministerstvo vnútra a financií v Pešti o výstavbu novej štátnej nemocnice, avšak Uhorský štát odmietal požiadavku mesta, ba v roku 1909 naliehal, aby mesto samo postavilo mestskú nemocnicu so 400 posteľami, s polovicou kapacity pre duševne chorých.
  • Po opätovných rokovaniach a petíciách zástupcov mesta Košice až z 1913 ministerstvo vnútra vyjadrilo súhlas s výstavbou 600 posteľovej štátnej nemocnice v Košiciach.
  • Po vypuknutí 1. svetovej vojny jej stavebné práce pokračovali pomaly. Do roku 1916 sa pod strechu dostali len 4 pavilóny. V roku 1918 výstavba pokročila, preto mesto žiadalo aby za riaditeľa bol menovaný Alexander Lichtenberg, ktorý od roku 1916 rozprúdil v Košiciach veľkú chirurgickú aktivitu.
  • Novú štátnu nemocnicu v Košiciach otvoril čsl. štát dňa 24. 6. 1924.
  • Pri otvorení nemocnica mala 600 postelí s odd. interným - 140 postelí, chirurgickým - 160, kožno-pohlavným - 140, očným - 50, detským - 50, pľúcnym - 40, infekčným - 20, s prosektúrou a bakteriológiou. Jej prvým riaditeľom sa stal MUDr. Jozef Uram, syn národovca a spisovateľa Rehora Urama - Podtatranského.
  • V roku 1928 sa kapacita št. nemocnice v Košiciach zvýšila na 848 postelí.
  • Pre závažný výskyt besnoty na východnom Slovensku bol výnosom Krajinského úradu č. 1829/1928 zriadený pri št. nemocnici Pasteurov ústav pre anrabické ošetrovanie osôb z krajiny Slovenskej a Podkarpatoruskej, kde zdravotnícke, ústavníctvo sa nachádzalo v dezolátnom stave. Tento ústav svedčí o tom, že Štátna nemocnica v Košiciach kráčala s európskym vedeckým trendom.
  • V roku 1929 primárom chirurgického oddelenia sa stal MUDr. Ján Kňazovický, ktorý po roku 1931 už ako docent prevzal funkciu riaditeľa Štátnej nemocnice ako aj rehoľnej ošetrovateľskej školy rádu sv. Vincenta.
  • V období okupácie Košíc Maďarmi, bol k štátnej nemocnici pričlenený bývalý Sociálny dom pre ortopédiu a realizovaná prístavba pre klauzulu rádových sestier - ošetrovateliek.
  • Po oslobodení v roku 1945 sa stala riaditeľkou MUDr. Mária Križanová. K 21.8. 1945 dosiahla nemocnica kapacitu 918 postelí. Dňa 30.8.1946 sa vrátil do Turčianskeho sv. Martina mimoriadny profesor MUDr. Ján Kňazovický do funkcie primára chirurgického oddelenia. V roku 1947 sa opäť stal riaditeľom tejto nemocnice.
  • Najvýznamnejším medzníkom pre Štátnu nemocnicu v Košiciach a pre celé východné Slovensko bolo zriadenie Pobočky lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Košiciach zákonom Národného zhromaždenia č. 191/48 zo dňa 20. júla 1948.
  • Týmto zákonom sa Štátna nemocnica v Košiciach stala Fakultnou nemocnicou.
  • Bol to najdôležitejší krok k postupnému riešeniu veľmi zložitých zdravotníckych pomerov na východnom Slovensku, kde bol nedostatok zdravotníckych zariadení, ale hlavne nedostatok odborných zdravotníckych pracovníkov najmä lekárov.
  • Začiatkom zjednotenia zdravotníctva od 1.1.1952 riaditeľom Krajského ústavu národného zdravia Fakultnej nemocnice sa stal MUDr. Ján Kapralčík.
  • V celom období budovania a realizácie novej koncepcie zdravotníctva Fakultná nemocnica s Lekárskou fakultou v Košiciach výdatne pomáhali pri dotácii poľnohospodárskeho vidieka a závodov vrátane Trate družby lekármi a odbornými lekármi nemocníc v okresoch východného Slovenska.
  • V roku 1959 dosiahla FN 1552 postelí. V tom čase FN účinne pomáhala započatej výstavbe VSŽ až do zriadenia ich vlastného závodného zdravotníctva.
  • Od 1.7.1960 riaditeľom FN sa stáva MUDr. Jozef Sonderlich. Tento sa venuje centralizácii zdravotníckych služieb FN a príprave výstavby novej FNsP v Košiciach. V roku 1965 bola ukončená výstavba nového 100 posteľového infekčného pavilónu FN a začala sa výstavba polikliniky FN - juh.
  • V roku 1967 sa riaditeľom FN stal MUDr. Michal Juščák a v tom istom roku započala sa výstavba chirurgického monobloku a nového pavilónu pre TBC a pľúcne choroby.
  • Pri 50. výročí vzniku ČSR a 20. výročí vzniku LF UPJŠ bola odhalená pamätná tabuľa na XII. pavilóne dňa 28.10.1968 a FN bola ocenená štátnym vyznamenaním "Za zásluhy o výstavbu".
  • Dňa 14.10.1971 zasadalo vo FN Kolégium ministerstva zdravotníctva SSR a toho istého dňa bola otvorená nová Poliklinika FN - juh.
  • Na počesť 30. výročia SNP bol slávnostne otvorený nový pavilón TBC a respiračných chorôb za prítomnosti ministra zdravotníctva SSR prof. MUDr. Emila Matejička, DrSc. Týmto kapacita FN vzrástla na 1769 postelí.
  • Dňom 1. novembra 1976 funkciu riaditeľa FN prevzal MUDr. Gejza Letkovský, po jeho smrti MUDr. Ján Šesták.
  • Uznesením Rady Vsl. KNV č. 393 zo dňa 23. 12. 1980 s účinnosťou od 1.1.1981 došlo k zlúčeniu FNsP na Rastislavovej č 43 o kapacite 1779 postelí s FNsP na Triede SNP o kapacite 1071, čím stará FNsP pomohla ku funkcieschopnosti najmodernejšej FN na Slovensku.
  • FNsP na Rastislavovej ul. č. 43, ktorá dostala Rad práce, sa opäť osamostatnila dňa 1.1.1986.
  • Fakultná nemocnica bola v roku 1993 pomenovaná na Fakultnú nemocnicu L. Pasteura.
  • V r.1995 bola ukončená výstavba pavilónu ortopedickej protetiky, dnešného "PAVILÓNU ZDRAVIA".
  • V r.1997 bolo otvorené Centrum pre liečbu drogových závislostí v zrekonštruovanej budove na Skladnej ulici.
  • Roky nového milénia, predovšetkým roky 2003 až 2005 zaznamenali významné zmeny v zmysle vzniku nových pracovísk, rekonštrukcií a prístrojového vybavenia.
  • 31. decembra 2004 zanikla Fakultná nemocnica s poliklinikou na Tr. SNP zlúčením s Fakultnou nemocnicou L. Pasteura.
  • S účinnosťou od 1. júla 2010 zmenila Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice svoj názov na „Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice“.  
  •  

   MUDr. Michal Juščák

   Image
   Image
   Image

Pridal: Administrator    
Naposledy zmenené ( 02 júl 2010 )    
História Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice Formátovať pre tlač

13 august 2008    

 

História Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice sa začala písať začiatkom 20. storočia, po tom, čo predstavitelia mesta od roku 1902 naliehali na predstaviteľov Uhorského štátu, aby došlo k započatiu výstavby štátnej nemocnice. Uhorský štát dlho odmietal požiadavku mesta, no po opätovných rokovaniach a petíciách zástupcov mesta Košice vyjadrilo ministerstvo vnútra  vtedajšieho Uhorského štátu v roku 1913 súhlas s výstavbou 600 posteľovej štátnej  nemocnice v Košiciach. Otvorená bola 24. júna 1924 za prítomnosti ministra zdravotníctva prvej Česko-slovenskej republiky J. Šrámka a ministra pre správu Slovenska J. Kállaya. Jej prvým riaditeľom sa stal MUDr. Jozef Uram, syn národovca a spisovateľa Rehora Urama - Podtatranského.  

Vznik Pasteurovho ústavu

 V roku 1928 sa kapacita štátnej nemocnice v Košiciach zvýšila na 848 postelí. Pre závažný výskyt besnoty na východnom Slovensku bol zriadený pri štátnej nemocnici Pasteurov ústav pre anrabické ošetrovanie osôb z krajiny Slovenskej a Podkarpatoruskej, kde sa zdravotnícke ústavníctvo nachádzalo v dezolátnom stave. Vznik tohto ústavu svedčí o tom, že Štátna nemocnica v Košiciach kráčala s európskym vedeckým trendom.

 V období okupácie Košíc Maďarmi bol k štátnej nemocnici pričlenený bývalý Sociálny dom pre ortopédiu a realizovaná prístavba pre klauzulu rádových sestier – ošetrovateliek. Po oslobodení v roku 1945 vzrástol počet postelí na 918 postelí.

Zriadenie pobočky lekárskej fakulty

Najvýznamnejším medzníkom pre Štátnu nemocnicu v Košiciach a pre celé východné Slovensko bolo zriadenie Pobočky lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Košiciach, čím sa Štátna nemocnica v Košiciach stala Fakultnou nemocnicou a výukovou základňou pre budúcich lekárov. Bol to najdôležitejší krok k postupnému riešeniu veľmi zložitých zdravotníckych pomerov na východnom Slovensku, kde bol nielen nedostatok zdravotníckych zariadení, ale predovšetkým nedostatok odborných zdravotníckych pracovníkov, najmä lekárov.

Zdravotnícke služby sa na začiatku šesťdesiatych rokoch vo fakultnej nemocnici postupne centralizovali a počet postelí dosiahol 1500. V roku 1965 bola ukončená výstavba nového 100 posteľového infekčného pavilónu a začala sa výstavba polikliniky fakultnej nemocnice – Juh, ktorá bola ukončená v roku 1971. Medzitým (v r. 1967) započala výstavba chirurgického monobloku a nového pavilónu pre tuberkulózu a pľúcne choroby, ktorý bol slávnostne odovzdaný do užívania v roku 1975 za  prítomnosti ministra zdravotníctva Emila Matejička. Kapacita fakultnej nemocnice vzrástla na 1769 postelí.  

Výstavba novej FNsP

V tomto období začali stavebné práce na budove novej fakultnej nemocnice s poliklinikou na Triede SNP. Jej história sa začala sa začala písať 21. decembra 1973, kedy bola daná do prevádzky poliklinika budúcej FNsP. Stavebne bola dokončená takmer o sedem rokov skôr ako lôžková časť – v čase, kedy sa na Terase objavili prvé obytné budovy.

Koncom roku 1979 bola začala prevádzka podnože monobloku budúcej FNsP. Z polikliniky bolo do nových priestorov presťahované oddelenie funkčnej diagnostiky, rtg oddelenie a fyziatricko-rehabilitačné oddelenie. Lôžková časť FNsP na Triede SNP č. 1 bola otvorená v roku 1981 a medzi jej prvé oddelenia patrili interné, chirurgické, detské, gynekologické, ORL, kožné, ortopedické, neurologické a urologické a kapacita bola 1071 lôžok.

Prvého januára 1981 došlo k zlúčeniu FNsP na Rastislavovej č. 43 s FNsP na Triede SNP č. 1. Vzniklo tak zdravotnícke zariadenie s celkovým počtom lôžok 2850, pričom stará FNsP pomohla ku funkcieschopnosti najmodernejšej fakultnej nemocnici na Slovensku.

Spoločná história fakultných nemocníc

Základnou myšlienkou stavebného riešenia komplexu na Triede SNP bolo vytvorenie funkčného celku, ktorý by integroval liečebno-preventívnu, vedeckovýskumnú a pedagogickú funkciu. Priame spojenie poliklinických pracovísk s lôžkovou časťou nemocnice umožnilo presúvať väčšinu diagnosticko-terapeutických výkonov do ambulantnej praxe a účelnejšie využívať lôžkovú kapacitu nemocnice. Náväznosť na pracoviská Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika vytvorilo ideálne podmienky pre pregraduálnu a postgraduálnu výchovu lekárov.

„Stará“ FNsP bola pritom akousi matkou „novej“ FNsP -  postupne sa z Rastislavovej na Triedu SNP sťahovali rôzne pracoviská i pracovníci. Po piatich rokoch spoločnej histórie sa FNsP na Rastislavovej ulici opäť osamostatnila - 1. januára 1986 a v roku 1993 bola pomenovaná na Fakultnú nemocnicu L. Pasteura. Súčasťou jej histórie a bolo slávnostné otvorenie nového pavilónu ortopedickej protetiky v novembri 1996 a vznik centra pre liečbu drogových závislostí v zrekonštruovanej budove na Skladnej ulici v júni 1997, ako prvého lôžkového zariadenia tohto typu na Slovensku.

Obe fakultné nemocnice existovali samostatne bezmála dvadsať rokov. Prvého januára 2005 sa história zopakovala - Fakultná nemocnica s poliklinikou na Triede SNP zanikla zlúčením s Fakultnou nemocnicou L. Pasteura Košice.

Vznik univerzitnej nemocnice  

S účinnosťou od 1. júla 2010 zmenila Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice svoj názov na „Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice“. Rozhodlo o tom Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľ štátnej príspevkovej organizácie podľa ustanovenia § 21 Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 7 ods. 12 Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení neskorších predpisov. Používanie označenia „univerzitná nemocnica“ zvýraznilo jedinečné postavenie zdravotníckeho zariadenia medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti vzhľadom na uskutočňovanie pregraduálnej a postgraduálnej výučby.

RNDr. Jaroslava Oravcová

Pridal: Administrator    
Naposledy zmenené ( 02 júl 2010 )    
<< Začiatok < Predchádzajúce 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 Ďalšie > Koniec >>

Results 1585 - 1593 z 1915
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Obchodné súťaže
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2014 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001